BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralewicz-Drozdowska Marta (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu), Gruszka Izabela (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Title
Dzielnica wzajemnego szacunku czterech wyznań jako nowy produkt turystyczny Wrocławia
The Quarter of Four Denominations the New Wroclaw's Tourist Product
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 141-153, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Miasto, Produkt turystyczny, Turystyka, Turystyka religijna
City, Tourist product, Tourism, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań jako nowego produktu turystycznego Wrocławia. Przeprowadzono charakterystykę walorów turystycznych Dzielnicy Czterech Wyznań, zaprezentowano działania i projekty realizowane przez władze miasta, wspólnoty religijne oraz organizacje pozarządowe. Podjęto też próbę przedstawienia perspektyw dalszego rozwoju tego obszaru(fragment tekstu)

The aim of this paper is presentation of The Quarter of Four Denominations, also known as the Four Temples Neighborhood or the Site of Mutual Respect, as the new Wroclaw's tourist product. Among its features are characterized: tourist values; activities and projects executed by the Wroclaw's authorities, religious communities, and NGOs; and future perspectives of its development. The Quarter of Four Denominations is tourist attractive not only because of its temples, but also thanks to the historical tenements, the public buildings, numerous events, and developing tourist infrastructure. For now the Four Temples Neighborhood is not a ready tourist product. Currently there are investments undertaken in the area: the improvement of tourist infrastructure, and the introduction of new services. Marketing and promotion of the district are not satisfactory enough. The big chance for The Quarter of Four Denominations is seen in the application process of Wroclaw as the European Capital of Culture 2016(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Apanel, T. Ossowicz, Przestrzeń z charakterem, w: "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 4.
  2. Dzielnica Czterech Świątyń (pr. zbiorowa), Wyd. C2 i Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań, Wrocław 2010,
  3. Turystyka na Dolnym Śląsku. Stan i kierunki rozwoju, red. J. Wyrzykowski, Wyd. AWF Wrocław, Wrocław 2004.
  4. J. Czerwiński, Wrocław. Przewodnik, Eko-Graf, Wrocław 2004.
  5. B. Maciejewska, Podróż w przeszłość czyli życie w świetle czterech świątyń, w: "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 4.
  6. D. Hartwig, Tolerancja to za mało, w: "Tygodnik Powszechny" 2010, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu