BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hanejko Stanisław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu), Dudzik Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
Title
Leżajsk jako miejsce kultu religijnego
Leżajsk as a Place of Religious Cult
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 155-165, rys., tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Miasto, Religia, Turystyka religijna
Pilgrimage, City, Religion, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
Podróże do miejsc kultu religijnego miały swój początek w czasach prehistorycznych. Wywodziły się one z wierzeń i religii, nieodłącznie towarzysząc człowiekowi od najdawniejszych czasów na wszystkich etapach rozwoju kultury i cywilizacji. Do dziś zachowały się źródła pozwalające odtworzyć szlaki starożytnych pielgrzymek, odbywanych m.in. w: Egipcie, Mezopotamii, Palestynie, Arabii, Persji, Indiach, Chinach, państwie Majów, Greków czy Rzymie. Badania archeologiczne potwierdzają istnienie miejsc kultu wśród ludów przedchrześcijańskiej Europy Północnej, m.in. Celtów, Germanów czy Słowian. Pielgrzymki nabrały szczególnie dużego znaczenia wraz z pojawieniem się wielkich religii świata. Podróżowanie do miejsc kultu występowało i występuje nie tylko w chrześcijaństwie, ale w wielu innych religiach. Można je uznać za jeden z najstarszych przejawów ludzkich wędrówek wynikających z motywów pozaekonomicznych.(fragment tekstu)

The article is dedicated to the analysis of Leżajsk as pilgrimage destination for Catholics and Jews. It describes the turbulent history of this multi-cultural, multi-faith and multi-ethnic town. There have been described two most important worship centers: the tomb of tzadik Elimelech and the miraculous image of Our lady with Infant Jesus from the Bernardine Monastery. The tradition of going on pilgrimages to the worship centers in question does not grow weaker. The tourist offer is continuously enriched with new places and events(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Jackowski, Pielgrzymki oraz turystyka religijna - problemy terminologiczne, w: Turystyka a religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003
 2. A. Jackowski, Pielgrzymki jako przedmiot badań geograficznych, w: "Przegląd Religioznawczy" 164(192)2,
 3. A. Jackowski, I. Sołjan, Leżajsk w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski, w: Czterysta lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A. Jackowski, "Peregrinus Cracoviensis" 1999, z. 7,
 4. A. Mazur, Historia pielgrzymowania, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,
 5. J. Ambrozowicz, Ziemia leżajska, Agencja Wydawnicza Jota, Rzeszów 2001
 6. E. Łojko, Stosunki narodowościowe w okresie międzywojennym oraz w czasie II wojny światowej utrwalone w pamięci społecznej mieszkańców małych miast, w: Studia Iuridica, red. G. Bałtruszjtys, nr 31, WUW, Warszawa 1996,
 7. J. Dzik, Idea gloryfikacji Marii w polichromii sklepienia kościoła bernardynów w Leżajsku, "Biuletyn historii sztuki" 2009, nr 3
 8. Z. Kazanowska, Bazylika i Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1984,
 9. A. Baranowski, Koronacja wizerunków maryjnych w czasach baroku. Zjawisko kulturowe i artystyczne, Wyd. Zamku Królewskiego, Warszawa 2003,
 10. J. Ambrozowicz, J. Salamon, Sanktuarium leżajskie, Jota, Rzeszów 1998,
 11. E. Obruśnik, Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów, "Biuletyn Miejski" 2010, nr 5(202),
 12. A. Obruśnik, Kalwaria Leżajska, w: Czterysta lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A. Jackowski, "Peregrinus Cracoviensis" 1999, z. 7,
 13. A. Jackowski, I. Sołjan, Leżajsk w sieci ośrodków pielgrzymkowych Polski, w: Czterysta lat Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku, red. A. Jackowski, "Peregrinus Cracoviensis", z. 7, 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu