BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagieła Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu)
Title
Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło. Witraże według projektów artysty do prezbiterium katery obrządku rzymsko-katolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta
Józef Mehoffer and his Unknown Work of Art. Stained Glass Windows Designed by the Artist for the Chancel of the Roman Catholic Cathedral in Przemyśl as a Precious Example of the Town's Sacred Art
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 167-185, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Sztuka, Miasto, Turystyka religijna
Pilgrimage, Art, City, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
Bazylika archikatedralna w Przemyślu to miejsce szczególnie ważne dla wiernych archidiecezji przemyskiej, nie tylko ze względu na to, że archikatedra jest "matką" wszystkich tutejszych kościołów. Obiekt ten, wielokrotnie niszczony i odbudowywany, jest dowodem procesu ciągłości dziejów, żywym dokumentem czasów świetności, świątynią, która swój dzisiejszy kształt zawdzięcza wybitnym polskim artystom, takim jak: Jan Matejko, Tomasz Pryliński i Józef Mehoffer. To wyjątkowe miejsce odwiedzane jest przez pielgrzymów i turystów z wielu względów - zarówno ściśle religijnych, jak i poznawczych. Badacz zajmujący się historią architektury i sztuki powinien te rzeczy umieć rozróżnić, lecz nie powinien ich w sposób sztuczny rozdzielać; nie jest przecież tak, że pielgrzym jest osobą z definicji niezainteresowaną kwestiami dotyczącymi historii miejsca, do którego zmierza z pobudek stricte duchowych. Biorąc pod uwagę powyższe, w opracowaniu podjęto próbę przybliżenia historii powstania jednego z elementów wystroju archikatedry przemyskiej - witraży zdobiących obszar prezbiterium, by tym samym przybliżyć samą archikatedrę - cel turystyki religijnej i kulturowej wiekowego miasta Przemyśl.(fragment tekstu)

The following study discusses stained glass windows in the Roman Catholic Cathedral in Przemyśl designed by Józef Mehoffer - one of the most prominent artists living at the turn of the XX century, a work of art quite unknown and ignored by monographers. The article also raises the issue concerning the destruction of the present Cathedral in Przemyśl during the Second World War. The war lead to the devastation of the temple, especially the precious stained glass windows designed by Jan Matejko which used to embellish the interior of the Cathedral's chancel. As a result, they were replaced with the windows designed by Matejko's most talented student - Józef Mehoffer as well as Konstanty Wojciechowski(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Borcz, Powstała niczym Feniks z popiołów, ,,Niedziela Przemyska" 2001, nr 25,
  2. C. Grabek, Witraże Józefa Mehoffera do katedry przemyskiej. Projekt i realizacja, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. L. Lameńskiego, KUL, Lublin 2005. s. 1. Za: D. Czapczyńska, Krakowski Zakład Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Mozaiki Szklanej S. g. Żeleńscy, uwagi na marginesie prac nad monografią, w: Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej, red. K. Pawłowska, J. Budym-Kamykowska, Kraków 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu