BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glaza Danuta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Wędrowska Ewa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Certyfikat e-obywatel (E-Citizen) przygotowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym
E-Citizen Certificate as Preparation For Life in the Information Society
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 375-382, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Obywatel
Information society, Citizen
Note
summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój technologii informacyjnych, jaki nastąpił w drugiej połowie XX wieku, spowodował, że możliwa stała się globalizacja procesów i systemów informacyjnych. Pojawiły się nowe pojęcia, społeczeństwo informacyjne, gospodarka elektroniczna, gospodarka informacyjna, które wskazują na jakościowo nową rolę informacji w gospodarce. Upowszechnienie środków masowej komunikacji umożliwiło oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę poprzez informację. Z drugiej strony pojawiło się zapotrzebowanie na informacje dostarczane przez wyspecjalizowane instytucje informacyjne. Kolejno wykształcił się i dalej rozwija oddzielny sektor informacyjny. (fragment tekstu)

The paper deals with the issue of stratification and digital exclusion while it also presents the issues of upgrading knowledge in computer operation and use of the Internet resources consisted with the e-Citizen certificate. It presents the results of polls encompassing the participants of training program implemented within the frameworks of the "Friends with the computer - Show your child that you can" project co-financed from the European Social Fund within the frameworks of the Human Capital Operational Program, Priority VIII, Measure 8.1. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. hodacka B., Miłosz M., E-obywatel - przezwyciężanie barier, E-Mentor, 2008, nr 2 (24), SGH.
  2. Niemiro B., Diagnostyka edukacyjna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
  4. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, grudzień 2008; http://www.mswia.gov.pl/strategia
  5. Szymanek V., Społeczeństwo informacyjne w liczbach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009; http://www.mswia.gov.pl/
  6. Wędrowska E., Glaza D., Rozwój cywilizacji informacyjnej a kształcenie ustawiczne dorosłych, Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu, Elbląg 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu