BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polańska Krystyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
E-obywatel w społeczeństwie informacyjnym - bliżej demokracji?
E-Citizen in the Information Society - Nearer Democracy?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 409-416, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Obywatel
Information society, Citizen
Note
summ.
Abstract
E-government to użycie technik informacyjnych do wspomagania działalności rządu wobec obywateli (w tym świadczenia usług przez władze centralne i samorządowe w zakresie praw i obowiązków obywateli danego państwa). Oznacza to "udostępnianie elektronicznych kanałów komunikacji w relacji obywatel-urząd i urząd-obywatel (...)".1 Pojęcie e-government bywa często utożsamiane z e-administracją, choć teoretycznie jest pojęciem szerszym, obejmującym także wszelkie możliwości wpływu obywateli na sprawowanie rządów właściwe dla systemu demokratycznego oraz udziału w legitymizacji władzy obieralnej w wyniku wyborów demokratycznych.2 Globalna sieć Internet "(...) spełnia niezwykle doniosłą rolę w rozwoju instytucji demokratycznych, a także jest inspirującym przykładem doskonale funkcjonującego systemu bez formalnie ustanowionej władzy dysponującej aparatem przymusu".3 Obywatel jako użytkownik możliwości oferowanych przez e-government powinien mieć prawo wyboru: czy chce z tej oferty skorzystać, czy też nie. Sprawne i ergonomiczne rozwiązania techniczne mogą stanowić jedynie pozytywną motywację, a nie narzędzie przymusu wobec obywateli, którzy z różnych powodów nie korzystają z elektronicznych kanałów komunikacji z instytucjami władzy różnych szczebli. (fragment tekstu)

The e-Government development is slowly getting into government - citizen interaction phase. There are still, however, few problems to be solved. Their solution is still a future issue in Poland. A citizen in a modern society is aware of his or her rights and obligations thanks to access to information media. Thus, it is expected that a citizen will not only have the Internet and wireless communication facilities at disposal, but also those which would help him or her to perform their obligations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Castells M.: Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 2. Chaum D.: Secret-Ballot Receipts: True Voter-Verifiable Elections, "IEEE Security and Privacy Magazine" January-February 2004.
 3. Cieślak D.: USA: błąd programistyczny w prawyborach, http://www.idg.pl/news/- 163894/USA.blad.programistyczny.w.prawyborach.html [dostęp: 24.10.2009].
 4. Elektronische Bürgerbeteiligung in deutschen Großstädten 2005. Zweites Website- Ranking der Initiative eParticipation (http://www.initiative-eparticipation.- de/studien.html) [dostęp: 16.10.2009].
 5. Haber L.H.: Od społeczeństwa analogowego do digitalnego - w kierunku samoidentyfikacji, w: L.H. Haber i M. Niezgoda (red.), Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 6. Hagen M.: A Typology of Electronic Democracy, http://www.uni-giessen.de/fb03/- vinci/labore/netz/hag_en.htm [dostęp: 15.02.2010].
 7. Internet Enemies, Reporters Without Borders, Paris 12 march 2009, http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_-3.pdf [dostęp: 21.02.2010
 8. Jezierska A.: System informatyczny w urzędzie, "Gazeta Prawna" 82/2006.
 9. Kaczmarczyk A.: Perspektywy cyberdemokracji, "Informatyka" nr 7/8 1998, s. 48- 51.
 10. Kaczorowska A.: Elektroniczna administracja, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne, WN PWN, Warszawa 2008.
 11. Kutyłowski M., Zagórski F.: E-voting, czyli elektroniczne wybory. Kiedy będą bezpieczne?, w: Webhosting.pl, Archepublishing, Szczecin 2009 http://webhosting.pl/E_voting.czyli.elektroniczne.wybory.Kiedy.beda.bezpieczne [dostęp: 24.09.2009].
 12. Lis B.: Princeton: hackowanie maszyn do głosowania, http://pl.engadget.com/- 2008/10/27/princeton-hackowanie-maszyn-do-glosowania/ [dostęp: 23.09.2009];
 13. Minder D.: Partycypacja polityczna w Internecie. Studium politologiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2008.
 14. Polańska K.: Demokracja w sieci, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 258-262.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu