BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwasz Anna (Politechnika Poznańska)
Title
Analiza wyrobu agd w aspekcie jego demontażu
Analysis of Household Appliance for Disassembly Purposes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 483-491, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Produkt
Product
Note
summ.
Abstract
Już na etapie projektowania wyrobu powinno się zwracać uwagę, co się będzie z nim działo po wycofaniu z eksploatacji. Dokonując demontażu urządzenia w fazie jego likwidacji dostajemy informacje zwrotne o trudnościach związanych z ustaleniem materiału, z jakiego składają się poszczególne części wyrobu, trudnościach z odnalezieniem miejsc łączenia poszczególnych części, długim czasie demontażu wyrobu. Informacje te są wskazówką do udoskonalenia wyrobu pod kątem jego demontażu i w efekcie recyklingu. (fragment tekstu)

This paper presents analysis of household appliance for disassembly purposes. Examination of specific types of recycling and types of disassembly are enforced. The analysis of iron's and microwave oven disassembly are followed by the results and conclusions stemming from the examined process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chruszcz M.: Analiza demontażu wybranego wyrobu AGD, Praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010.
  2. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  3. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).
  4. Matkowski P., Friedel K., Kozłowski M.: Recykling zużytego sprzętu elektronicznego. Technologia i stopnie recyklingu, IV Krajowa Konferencja Naukowo- Techniczna "Ekologia w elektronice", Warszawa 2006.
  5. Reay E.: Resorce Sustainment, PAWS, Multis Ltd, Galway 1995.
  6. Tyszkiewicz J.: Recykling złomowanych urządzeń elektronicznych powszechnego użytku, I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia w Elektronice", Warszawa 2000.
  7. Wnuk F.: Analiza wybranego wyrobu AGD w aspekcie jego demontażu, Praca inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu