BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosmaczewska Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Title
Analiza dynamiki rozwoju ośrodków kultu religijnego na przykładzie wybranych gmin wiejskich
The Analysis of the Dynamics in the Development of Religious Centres on the Example of the Selected Rural Communes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 201-208, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Gmina, Wieś
Pilgrimage, Religious tourism, District, Village
Note
summ.
Abstract
Podróże do miejsc kultu religijnego miały miejsce w każdym okresie historycznym. Także obecnie, mimo postępującej laicyzacji, są one dość powszechne. Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w pielgrzymkach uczestniczy około 20% społeczeństwa, przy czym statystyczny uczestnik pielgrzymki to najczęściej mieszkaniec wsi lub małego miasta posiadający wykształcenie średnie lub podstawowe. Jednak podróże do miejsc świętych mogą przybierać postać nie tylko pielgrzymek, ale szerzej pojętej turystyki religijnej lub nawet poznawczej, która zakłada istnienie drugoplanowego celu podróży, a także chęci poznania innych religii. Wszystko to sprawia, że ośrodek kultu religijnego może stanowić destynację turystyczną nie tylko dla pielgrzymów, ale także dla uczestników turystyki religijnej czy kulturowej. Jak podaje A. Jackowski, w Polsce znajduje się ponad 500 ośrodków kultu religijnego, z czego ok. 430 stanowią sanktuaria maryjne(fragment tekstu)

All the rural communes, whose area accommodated the religious centres of crossregional outreach, have been analyzed. The research found that in the analyzed communes the dynamics of tourism development exceeds the social and economic development. Further, average rate in the changes of the intensity of the tourist traffic (in all the analyzed communes in total) is almost twice as high as the rate of changes in the tourist functions expressed in the change in the number of beds offered per the local population. The communes on top places in the ranking which characterized a dynamic social and economic development, were also listed on top positions in the rating concerning the tourism changes(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
  2. S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka, Statystyka - elementy teorii i zadania, Wyd. AE, Wrocław, 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu