BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mączka Dorota (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Turystyka kulturowa śladami sanktuariów maryjnych na wschodnim Mazowszu
Culture Tourism Following the Trail of Shrines to the Virgin Mary in the Eastern Mazovia
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 223-231, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka kulturowa, Turystyka religijna
Cultural tourism, Religious tourism
Note
summ.
Abstract
Badaniem objęto wschodnie powiaty województwa mazowieckiego, tj.: powiat łosicki, siedlecki, sokołowski i węgrowski, położone, według Oskara Kolberga, na Mazowszu leśnym zwanym podlaskim. Określenie "podlaskie" dotyczy raczej regionu historyczno-kulturowo-administracyjnego niż geograficznego i dlatego nie można znaleźć tego regionu na mapie, jednakże nazwa zwyczajowa funkcjonuje tak powszechnie, że nie sposób o tym regionie pisać inaczej. W niektórych opracowaniach można znaleźć informacje, że południowe Podlasie to tereny położone w dolinie rzeki Krzny, ograniczone dolnym biegiem Wieprza, a średnim Bugu i Wisły(fragment tekstu)

The lands of Eastern Mazovia cater for various forms of tourism. Owing to their specific location, at the verge of old historic and ethnic cultures, many places of historical interest have survived there. Amongst them we will find temples, which are the most numerous across the said region. Only few buildings have retained their true renaissance or baroque origin; there are many newer ones with characteristics of the later periods. Some of the sacral buildings of historical interest are of particular importance for the region - they are places of the Virgin May cult, Marian shrines. Images of the Mother of God in the Eastern Mazovia come from the old ages and as such they were worshipped by the locals and the settlers. Local shrines are of great magnitude for religious, or faith, tourism and at the same time they attract tourists thanks to their historic and artistic value.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Mazowsze. Region historyczno-kulturowy, red. J. Banaszek, Płock 1999
 2. B. Górny, Monografia powiatu bialskiego województwa lubelskiego, Biała Podlaska 1939 r.
 3. J. Mikulski, Powiat siedlecki. Ziemia, wody, człowiek, w: Powiat siedlecki, red. C. Górski, Siedlce 1935,
 4. A. Spiss, Kult Matki Bożej w Polsce. Wprowadzenie, w: Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej, red. A. Spiss, Kraków 1996,
 5. F. Chwedoruk, Kult maryjny w diecezji siedleckiej, "Wiadomości Diecezjalne" 1966, nr 8-9, Siedlce 1966,
 6. S.M. Grażyna, s. M. Gazela, R. Szymczak, Z dawna Polski tyś królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Szymanów 1990
 7. P. Dragon, Ze wspomnień o Mokobodach i budziszyńskim cudownym obrazie, Siedlce 1926,
 8. J. W. Sienkiewicz, Ocena artystyczno-formalna, technologiczna oraz ideowa obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem kościele parafialnym w Mokobodach, Lublin 1988
 9. E. Gałaś, Mokobody, Mokobody 1996
 10. M. Szuciak, J. Sobotka, S. Salach, Hołubla miejsce męczeństwa unitów i kultu Matki Bożej Pocieszenia, Hołubla 2001
 11. Ks. J. Gierczyński, Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Łazówku, [brw].
 12. A. Bosiacka, Religijność na Podlasiu w świetle ksiąg cudów z XVI-XVIII w., Warszawa 2007,
 13. J. Miszczuk, Matka i królowa nasza, Warszawa 2010
 14. Z. Borkowski, Z dziejów parafii i duszpasterstwa w Sarnakach, Sarnaki 2006
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu