BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nitkiewicz-Jankowska Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jankowski Grzegorz (Uniwersytet Śląski W Katowicach), Staszewska Anna (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Sanktuarium Maryjne w Rudach Wielkich jako walor dla turystyki religijnej i poznawczej
Saint Mary's Sanctuary in Rudy Wielkie as a Value of Religious and Cognitive Tourism
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 251-260, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka, Turystyka religijna, Rekreacyjne walory środowiska, Turystyczne atrakcje
Pilgrimage, Tourism, Religious tourism, Recreational values ​​of the environment, Tourist attraction
Note
summ.
Abstract
Tradycje pielgrzymowania sięgają czasów prehistorycznych, a wiele informacji na ten temat można odnaleźć w Starym i Nowym Testamencie, hinduskich Wedach czy innych dziełach starożytnych (np. Herodota). Na mapie miejsc (przyciągających ogromne ilości zainteresowanych), które w dziejach zasłynęły jako najważniejsze miejsca pielgrzymowania, znalazły się świątynie Asklepiosa w Epidauros, Ziemia Święta, Santiago de Compostella, Mekka, Jerozolima czy Jasna Góra1. Miejsca te są również istotne pod względem ruchliwości związanej z innymi motywami, czysto poznawczymi.(fragment tekstu)

The Silesian pilgrimage route includes a number of places of local, regional or even nationwide importance. Increasingly important among those places is Humble Virgin Mary's Sanctuary in Rudy Wielkie. The place, always associated with the Cistercian Order, enjoyed much popularity among the faithful of the neighbouring villages and settlements, but as some sources report, pilgrimages from all over Silesia used to come to the sanctuary in Rudy Wielkie. The aim of this article is to present cultural values of the whole of the former Cistercian monastery along with the church, which, apart from the mentioned Marian worship, generating increasingly high pilgrimage traffic, is also an unquestionable tourist attraction which stimulates not only recreational tourist traffic, but also cognitive forms of tourism (family or school trips).(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
  2. G. Jankowski, Zespół pałacowo-parkowy w Rudach Wielkich jako produkt turystyczny ziemi raciborskiej, w: Markowe produkty turystyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004
  3. S. Rybandt, Średniowieczne opactwo cystersów w Rudach, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław1977
  4. E. Łużyniecka: Architektura klasztorów cysterskich na Śląsku. Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1998
  5. G. Jankowski, Krajobrazy kulturowe śląskich założeń pałacowo-parkowych na przykładzie zespołu w Rudach Wielkich, w: Problemy ekologii krajobrazu, t. XVIII, Krajobraz kulturowy. Cechy - walory - ochrona, Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Lublin 2006
  6. F. Wolnik, Matka Boska Rudzka. Dzieje sanktuarium w Rudach Wielkich, Wyd. Św. Krzyża, Opole 1995
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu