BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleszek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Możliwości rozwoju turystyki religijnej w Sudetach Wschodnich
Development Potentialities of the Religious Tourism in the Eastern Sudeten Mountains
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 261-270, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Gromadzenie wiedzy, Turystyka religijna, Turystyka
Knowledge acquisition, Religious tourism, Tourism
Note
summ.
Abstract
W wyniku ustaleń jałtańskich i postanowień Układu Poczdamskiego ludność dotychczas zamieszkująca dzisiejsze tereny północnej i zachodniej części Polski musiała opuścić swoje domostwa. Pozostawiany potencjał obejmowany był przez przybywających osadników. Tomaszewski wskazuje, że na terenie ziemi kłodzkiej zjawiskiem dominującym był brak umiejętności nie tylko gospodarowania, ale w ogóle funkcjonowania w nowych warunkach. Nieznaną, a nawet obcą była dotychczas ukształtowana kultura regionalna(fragment tekstu)

In the Kłodzko region with characteristic phenomenon of period 194547, there was a disagreement among the hitherto regional culture and diversified, represented by settlers cultural environment. The only element of the financial aspect of the formed historically culture, there is a construction. There are examples of the peculiar regional style. The only keystone within the scope of the immaterial sphere of the past tense with current is a religion. Tracks of the past commitment on the faith are sacred buildings existing to this day. Small sacred buildings are a special expression, being a certificate of the folk piety simultaneously. Genre variety of the building (chapels, passions, calvaries and sanctuaries and figurative objects), quantity of elements in every town, the form characteristic of the region of the building and the state of taking care, it is an enormous potential for the development of tourism not only cultural or religious, but also pilgrim's one. It is thought that omitting indicated forms as the additional incentive of the activation and the development of area would be a severe error. However elements of the infrastructure are missing, therefore a possibility of the knowledge acquisition and material and spiritual reinforcements at uniting with the object of the worship during touring is lacking(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Tomaszewski, Zmiany ludnościowe w osiedlach sudeckich, Probl. Zagosp. Ziem Górskich PAN, z. 6(19), PWN Warszawa-Kraków 1986
  2. J. Oleszek, Wiara jako komponent tożsamości miejsca obszarów wiejskich Sudetów Wschodnich, w: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne, red. Z. Kuriata, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 12, Sosnowiec 2009,
  3. A. Radecki, Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2006
  4. E. Malchrowicz, Półwysep Iberyjski - raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej, "Turystyka Kulturowa" 2009, nr 9,
  5. W. Ciężkowski, Lądek Zdrój, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 1998
  6. J. Oleszek, K. Kolanko, Wyraz duchowy środowiska kulturowego markerem produktu turystycznego Doliny Białej Lądeckiej, w: Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Paluch, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu