BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Równowaga rynku kapitałowego - pół wieku historii rodziny CAPM
Equilibrium on Capital Market - Fifty Years of CAPM Family
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Model wyceny aktywów kapitałowych
Capital market, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono przegląd rozwoju modeli wywodzących się z klasycznego modelu równowagi rynku - CAPM (Capital Asset Pricing Model). W kolejnych punktach są omówione następujące zagadnienia: historia powstania modelu, rozszerzenia i modyfikacje modelu, adekwatność modelu w warunkach współczesnych przemian na rynkach finansowych(abstrakt oryginalny)

The paper presents review of models derived from seminal CAPM (Capital Asset Pricing Model). In the consecutive sections of the paper the following problems are discussed: history of the emergence of the model, extensions and modifi cations of the model, adequacy of the model under current changes on the fi nancial markets. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black F. [1972], Capital Market Equilibrium with Restricted Borrowing, "Journal of Business", 45, 444-454.
 2. Breeden D. [1979], An Intertemporal Asset Pricing Model with Stochastic Consumption and Investment Opportunities, "Journal of Financial Economics", 7, 265-296.
 3. Brennan M. [1970], Taxes, Market Valuation and Corporate Financial Policy, "National Tax Journal", 23, 417-427.
 4. Fama E. [1968], Risk, Return and Equilibrium: Some Clarifying Comments, "Journal of Finance", 23, 29-40.
 5. Fama E., French K. [1993], Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds, "Journal of Financial Economics", 33, 3-56.
 6. Jajuga K. [2000], Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków fi nansowych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Materiały, Konferencje nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Jajuga K. [2002], 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 8. Jajuga K. [2004], Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Jajuga K. [2007], 25 lat ekonometrii fi nansowej, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 462, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 6, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Jajuga K. [2008], Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 11. Jajuga K. [2010], 45 lat teorii efektywnego rynku kapitałowego, w: Rynek kapitałowy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 615, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Levy H. [1978], Equilibrium in an Imperfect Market: A Constraint on the Number of Securities in a Portfolio, "American Economic Review", 68, 643-658.
 13. Lintner J. [1965], The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistics", 47, 13-37.
 14. Lintner J. [1969], The Aggregation of Investors' Diverse Judgements and Preferences in Purely Competitive Markets, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 4, 346-382.
 15. Markowitz H.M. [1990], Risk Adjustment, "Journal of Accounting Auditing and Finance", 5, 213-225.
 16. Merton R. [1973], An Intertemporal Capital Asset Pricing Model, "Econometrica", 41, 867-887.
 17. Mossin J. [1966], Equilibrium in a Capital Asset Market, "Econometrica", 34, 768-783.
 18. Roll R. [1977], A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests' Part I: On Past and Potential Testability of the Theory, "Journal of Financial Economics", 4, 129-176.
 19. Ross, S. [1976], The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Economic Theory", 13, 341-360.
 20. Rubinstein M. [1974], An Aggregation Theorem for Securities Markets, "Journal of Financial Economics", 1, 225-244.
 21. Sharpe W. [1964], Capital Asset Prices - A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk, "Journal of Finance", 19, 425-442.
 22. Solnik B. [1974], An Equilibrium Model of the International Capital Market, "Journal of Economic Theory", 8, 500-524.
 23. Treynor J. [1961], Market Value, Time, and Risk, tekst niepublikowany.
 24. Treynor J. [1962], Toward a Theory of Market Value of Risky Assets, tekst niepublikowany.
 25. Treynor J. [1963], Implications for the Theory of Finance, tekst niepublikowany.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu