BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Informatyzacja procesów zarządzania w tzw. "grupie kapitałowej" poczta polska podstawą sprawnego przepływu informacji
Informatization of Management Processes in the So-Called Capital Group Poczta Polska as the Basis for the Efficient Flow of Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 9-16, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Grupa kapitałowa, Informatyzacja
Enterprise management, Capital group, Informatization
Note
summ.
Company
Poczta Polska
Abstract
Wszechobecna na świecie technologia informatyczna zmusza przedsiębiorstwa do dążenia w kierunku ich częściowej lub całkowitej informatyzacji. O ile w przedsiębiorstwach małych, obsługujących niewielu relatywnie klientów, może to być informatyzacja częściowa, tzw. wspomagająca, o tyle w przypadku takiego molocha, jak tworząca się cały czas "Grupa Kapitałowa" Poczty Polskiej, wymaga pełnej informatyzacji wszystkich swoich placówek i podmiotów z nią powiązanych kapitałowo, finansowo, operacyjnie i personalnie. W takim przypadku potrzebny jest Zintegrowany System Informatyczny, który swoim rozmiarem i możliwościami objąłby wszystkie dziedziny działalności "Grupy Kapitałowej", wraz z zarządzaniem i gospodarowaniem jej licznymi nieruchomościami. (fragment tekstu)

This article is based on primary and secondary sources analysis concerning the real stage of computerisation of the state enterprise 'Poczta Polska' as well as cooperating and capitally joined companies. On the basis of this research analysis new solutions were proposed which seem to be possible to be used in the future when Poczta Polska Capital Group will not be just a concept but reality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Materiały wewnętrzne jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej zebrane w wyniku badań.
  2. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami.
  3. Ustawa o łączności z 23 listopada 1990 roku z późniejszymi zmianami.
  4. http/www. poczta-polska.pl, http/www.mi.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu