BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Paweł (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Efektywność wybranych FIO rynku akcji w latach 2003-2011
The Efficiency of Selected Open-End Mutual Funds in the Stock Market in Years 2003-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 193-206, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Efektywność, Fundusze inwestycyjne
Capital market, Stock market, Effectiveness, Investment funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych rynku akcji. Badania prowadzono, korzystając ze wskaźników Sharpe'a, Treynora i Jensena dla piętnastu akcyjnych funduszy w okresie od stycznia 2003 do grudnia 2011 roku. Na podstawie wyznaczonych wskaźników zbudowano ranking funduszy w okresach hossy i bessy na warszawskiej giełdzie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is evaluation of investment efficiency of open-end mutual funds in the stock market. The research was led using Sharpe, Treynor and Jensen's ratios for 15 equity open-end mutual funds between January 2003 and December 2011. The ranking of funds for boom and recession periods at the Warsaw Stock Exchange has been constructed on the basis of appointed ratios. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bos T., Newbold P. [1984], An Empirical Investigation of the Possibility of Stochastic Systematic Risk in the Market Model, "Journal of Business", 57, 35-41.
 2. Buczek S.B. [2005], Efektywność informacyjna rynków akcji - teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [2001], Efektywność giełdowego rynku akcji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dawidowicz D. [2011], Fundusze inwestycyjne: rodzaj, metody oceny, analiza - z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 5. Dzielnicki A., Gudaszewski W., Hnatiuk M., Stefanoff J. [2005], Pomiar wyników działalności inwestycyjnej, "Rynek Terminowy", nr 29 (3).
 6. Fabozzi F.J., Francis J. C. [1979], Mutual Fund Systematic Risk for Bull and Bear Markets: An Empirical Examination, "Journal of Finance", 34, 1243-1250.
 7. Fama E.F. [1972], Components of Investment Performance, "Journal of Finance", 27, 551-567.
 8. Ferguson R. [1986], The Trouble with Performance Measures', "Journal of Portfolio Management", 12 (3), 4-9.
 9. Haugen R.A. [1996], Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 10. Jajuga K., Jajuga T. [1997], Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Jamróz P. [2011], Parametryczna ocena umiejętności selektywności i wyczucia rynku zarządzających OFI akcji, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 12. Jensen M.C. [1968], The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance", 23, 389-416.
 13. Klemkosky R.C., Maness T.S. [1978], The Predictability of Real Portfolio Risk Levels, "Journal of Finance", 33, 631-639.
 14. Kompa K., Witkowska D. [2010], Porównanie efektywności wybranych otwartych funduszy inwestycyjnych w okresie hossy i bessy, "Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia", 9 (3), 169-180.
 15. Kon S.J., Jen F.C. [1978], Estimation of Time-Varying Systematic Risk and Performance for Mutual Fund Portfolios: An Application of Switching Regression, "Journal of Finance", 33, 457-475.
 16. Mikulec A. [2004], Zastosowanie wskaźników rentowności portfela inwestycji do oceny działalności funduszy inwestycyjnych akcji (cz. I), "Nasz Rynek Kapitałowy", 6 (162), 82-83.
 17. Miller T.W., Gressis N. [1980], Nonstationarity and Evaluation of Mutual Fund Performance, "Journal of Financial and Quantitative Analysis", 15, 639-654.
 18. Reilly F.K., Brown K.C. [2001], Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Tom II, Warszawa.
 19. Roll R. [1977], A Critique of the Asset Pricing Theory's Tests; Part I: On Past and Potential Testability of the Theory, "Journal of Financial Economics", Vol. 4 (2), 129-176.
 20. Sharpe W.F. [1966], Mutual Fund Performance, "Journal of Business", 39, 119-138.
 21. Sipra N. [1997], The Mirage of Portfolio Performance Evaluation, CMER Working Papers No. 97-16, www.ravi.lums.edu.pk/cmer/upload/Mirage_of_portfolio_performance. pdf.
 22. Tarczyński W. [1997], Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 23. Treynor J.L. [1965], How to Rate Management of Investment Funds, "Harvard Business Review", 43, 63-75.
 24. Witkowska D. [2009], Efektywność wybranych funduszy akcyjnych w latach 2005-2007, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 74, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 39-61.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu