BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nesterak Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Nowak Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pająk Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Fuzje i przejęcia na rynku business intelligence - ewolucja czy rewolucja?
Mergers & Acquisitions on te Business Intelligence Market - Evolution Oor Revolution?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 17-28, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Fuzje i przejęcia, Systemy Business Intelligence, Systemy wspomagania decyzji
Mergers and acquisitions, Business Intelligence systems, Decision Support Systems (DSS)
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem niesie ze sobą szereg obowiązków połączonych z dużą odpowiedzialnością. Każda decyzja wpływająca w sposób znaczący na funkcjonowanie organizacji musi być podjęta na podstawie rzetelnych, konkretnych i przydatnych informacji. Managerowie, zwłaszcza wysokiego szczebla, nie od dziś stykają się z problemem natłoku informacji. Zjawisko znane w literaturze anglojęzycznej pod nazwą infoglut spędza sen z powiek niejednemu zarządzającemu. Są oni bowiem bombardowani natłokiem informacji, które zamazują prawdziwy obraz rzeczywistej sytuacji panującej w przedsiębiorstwie. Nierzadko spędzają mnóstwo czasu, analizując całkowicie zbędne z punktu widzenia strategicznego informacje. Jedna z definicji zarządzania opisuje ten proces jako "sztuka panowania nad chaosem", a dodatkowym utrudnieniem jest też konieczność analizy ogromnej ilości danych. Wszystkie te niedogodności stały się impulsem do powstania i rozwoju systemów Business Intelligence.(fragment tekstu)

Top-level managers frequently meet the problem of surplus of the information. This phenomenon known as "infoglut" constitute one of the biggest challenge in contemporary management. Managers receive a lot of useless information and in afterward often made many incorrect decisions after spending hours analyzing absolutely inappropriate data. These problems have become an impulse for the creation and development of Business Intelligence. The main objective of this article is to find an answer to the question whether the BI market is undergoing revolutionary changes or evolves predictably. After the study Authors present an opinion that the BI market is undergoing a progressive evolution, from the market of many small companies to oligopolistic market dominated by the "Big 4". Current state does not have signs of revolutionary changes. Although takeovers of smaller competitors testify to the maturity of the market, the question about desirability of this situation for customers is another debatable issue.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M.Boizeau, Business Intelligence. Purposes, principles and technics, http://knol.google.com/k/marcboizeau/ business-intelligence/g6fqt9cl9ver/3# (z 2008.11.14).
  2. R. Jayadevan, Management Information and Control Systems. Chapter 1 - Basic concepts of systems, http://knol.google.com/k/ranjith-jayadevan/management-information-and-control/1quzmgp4siz62/3#, 02.08.2008.
  3. R. Coleman. Geographic Information Systems, www.ncddc.noaa.gov/technology/gis/images/ gis_layers.gif.
  4. P. Szczepankowski, Dlaczego warto dokonywać fuzji i przejęć, "Biuletyn Rachunkowości i Finansów" 2007, nr 11.
  5. J. Nesterak, K. Rodak, Zintegrowane systemy informatyczne w procesie zarządzania fi rmą, [w:] Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 85-96.
  6. Alicja Wiecka, prezes SAS Institute Poland, źródło: http://it.wnp.pl/sas-institute-nie-jest-na-sprzedaz, 34790_1_0_0.html
  7. http://it.wnp.pl/sas-institute-nie-jest-na-sprzedaz, 34790_1_0_0.html
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu