BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parzych Krzysztof (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Turystyka religijno-pielgrzymkowa w Sanktuarium Kalwaryjskim w Wejherowie
Religious and Pilgrimage Tourism in the Wejherowo Calvary
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 285-295, rys., tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Miasto
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, City
Note
summ.
Abstract
Polska należy do krajów o najsilniejszych tradycjach ruchu pielgrzymkowego. Na mapie Polski funkcjonuje blisko 500 miejscowości pielgrzymkowych o zróżnicowanym zasięgu oddziaływania, od ośrodków międzynarodowych (Częstochowa, Kraków-Łagiewniki, Warszawa) poprzez krajowe (Licheń, Kalwaria Zebrzydowska, Gniezno) aż po grupę największą - niewielkich sanktuariów skupiających ruch pielgrzymkowy w skali regionalnej, a nawet lokalnej. Silne zróżnicowanie rozmieszczenia miejsc kultu w Polsce jest efektem niejednorodnej przynależności historycznej poszczególnych części kraju, której wynikiem była również różna historycznie przynależność religijna. Zdecydowanie większą gęstością miejscowości pielgrzymkowych odznaczają się obszary historycznej małopolski i wielkopolski, znacznie mniejszą natomiast obszary Pomorza oraz Warmii i Mazur.(fragment tekstu)

One of the main objects in polish pilgrimage tourism are calvarias. The location of pilgrimage tourism places in Poland is very uneven. There are less pilgrimage places in the north part of in comparison to south regions. It is result of different determinants of historical development in various part of Poland. One of the most popular pilgrimage places in the north part of Poland is the Wejherowo Calvary. The pilgrimage tourism has been continuing here since the XVII age when was built the 26 baroque chapels by the Michał Wejher. Since then began the new history of the Wejherowo as the place of pilgrimage tourism. Today Wejherowo Calvary the first of plays the role of the main pilgrimage places for the Gdańsk and others towns and cities of the Pomeranian region. About 75 000 tourist visited Wejherowo Calvary from 2004 to 2008 year. The majority of them were inhabitants of Wejherowo the next of Gdańsk, Gdynia, Sopot and others parts of Pomeranian region, Besides it some pilgrimage come from pelplińska and toruńska diocese. In the last year we can see the foreign tourist in the sanctuary come from Lithuania and Germany. The research confirms role of Wejherowo Calvary as the regional pilgrimage place for east Pomeranian region.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Biblioteka "Niedzieli", t. 169, Częstochowa 2005
  2. J. Więckowiak, Kalwaria Wejherowska. Dzieje, Sztuka, Architektura, Zrzeszenie Kaszubsko- Pomorskie, Oddział w Wejherowie, Warszawa 1982.
  3. S. Klein, Przewodnik po Kalwarii Wejherowskiej, Warszawa 1994
  4. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003
  5. E. Rydz, Kalwaria Wejherowska jako miejsce kultu religijnego, w: Geografia i sacrum, t. 2, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu