BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karpio Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żebrowska-Suchodolska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie efektywności inwestycyjnej FIO z wykorzystaniem Information Ratio i wskaźnika Sortino. Miary efektywności i ryzyka otwartych funduszy inwestycyjnych
The Measures of Effectiveness and Risk for Open-End Mutual Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 221-232, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Efektywność, Ryzyko, Fundusze inwestycyjne
Capital market, Effectiveness, Risk, Investment funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Praca wykorzystuje dwie miary efektywności, a mianowicie Information Ratio oraz wskaźnik Sortino, aby dokonać analizy funkcjonowania otwartych funduszy inwestycyjnych. Autorzy biorą pod uwagę okres hossy (2003-2007) i bessy (2007-2011). Uwagę koncentrują na funduszach akcyjnych i zrównoważonych. Uzyskane wyniki pozwalają wskazać kilka funduszy, które można uznać za liderów na rynku kapitałowym. Ich pozycje w tworzonym rankingu zostały potwierdzone przez dwie miary efektywności, jednak otrzymane wyniki dla całego rynku nie wydają się optymistyczne. (abstrakt oryginalny)

The work applies two measures of effectiveness, namely Information Ratio and Sortino coefficient, to analyze the performance of the open-end mutual funds. Authors takes in to account periods of bullish (2003-2007) and bearish (2007-2011) market. The main interest is concerned on equity mutual funds and balanced funds. Obtained results allow to show few funds which can be treated as leaders on the capital market. Their positions in created ranking are confirmed by two measures of effectiveness, but the results gained for the whole market of mutual funds seems not to be optimistic. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bielak M. [2008], Jak czytać rankingi funduszy inwestycyjnych, Infor.pl [5.08.2008].
  2. Domański Cz. (red) [2011], Nieklasyczne metody oceny efektywności i ryzyka (Non-classical methods for assessing the effectiveness and risks), PWE, Warszawa 2011,
  3. Jackowicz K., Filip D. [2009], Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce, Materiały i Studia, Zeszyt nr 236, NBP, Warszawa.
  4. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. [2010], Stabilność strategii inwestycyjnych FIO akcji w latach 2003-2009, w: W. Tarczyński, Rynek kapitałowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  5. Karpio A., Żebrowska-Suchodolska D. [2011], Krótkoterminowa stabilność strategii inwestycyjnych FIO zrównoważonych funkcjonujących na polskim rynku kapitałowym, w: A. Barczak, S. Barczak, Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
  6. Schmid P. [2010], Risk-adjusted performance measures-state of the art, Master's Thesis, University of St. Gallen, May.
  7. Sharpe W.F. [1994], The Sharpe Ratio, "Journal of Portfolio Management", 21, 49-58.
  8. Sortino, F.A., Van der Meer R. [1991], Downside Risk, "The Journal of Portfolio Management", 17 (4), 27-31.
  9. Zamojska A. [2012], Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu