BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rakowski Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zabytkowe Sanktuaria Maryjne na pomorzu zachodnim jako atrakcje turystyczne
Historic Marian Sanctuaries on the Western Pomerania as Tourist Attractions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 297-313, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka religijna, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Zabytki
Religious tourism, Tourism, Tourist attraction, Monuments
Note
summ.
Abstract
W artykule zwrócono szczególną uwagę na walory architektoniczne sanktuariów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej jako zabytków sakralnych. Obecnie na terenie archidiecezji znajduje się sześć sanktuariów maryjnych. Są to: Brzesko, Choszczno, Resko, Trzebiatów, Szczecin i Siekierki. Analizując budownictwo sakralne tych obiektów, należy zaznaczyć, że cztery świątynie, tj. w Brzesku, Choszcznie, Resku i Trzebiatowie, są kościołami zabytkowymi. Sanktuaria w Siekierkach i Szczecinie są przykładem współczesnego, nowoczesnego budownictwa sakralnego i dlatego w niniejszym artykule nie są brane pod uwagę(fragment tekstu)

The article presents problems concerning the historic architectural qualities of Marian sanctuaries located in the region of West Pomerania. We present four Marian shrines, historic buildings, which are classified as local sanctuaries, and of which each has a distinct character. Their historical value is of highest importance. In each case, the shrines represent the oldest and the most impressive historic objects in the locality. Besides typical pilgrims visiting the sanctuaries for religious purposes, many tourists come to these places, driven by other reasons, usually out of curiosity. The paper aims to describe the historical value of these places, which translates into the tourist attractiveness. Church buildings are usually a strong tourist attraction,but small and little-known villages need more publicity. Besides their high symbolic value, churches that are deemed sanctuaries are also important for the culture. West Pomerania hosts many interesting and historical objects; the presented shrines, however, not only are great architectural monuments, but are also places of fascinating history connected with the history of West Pomerania and Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Jackowski, Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, Częstochowa 2005
 2. A. Mazur, Turystyka pielgrzymkowa a turystyka religijna, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Szczecin 2010
 3. E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourism, "Social Research" 1972
 4. D. Lundberg, The Tourist Business. Van Nostrand Reinhold, New York, 1985.
 5. B. Goodall, The Dynamics of Tourism Place Marketing, w: Marketing Tourism Places, red. G. Ashworth i B. Goodall, Routledge, London 1990.
 6. D. McCannel, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2002.
 7. Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007, str. 15-18.
 8. A. Jackowski, Pielgrzymki oraz turystyka religijna - problemy terminologiczne, w: Turystyka a religia, red. J. Bergiel, J. Żbikowski, Biała Podlaska 2003
 9. Z.P. Cywiński, Sanktuarium Matki Boskiej Reskiej, w: "Wędrowiec Zachodniopomorski" 2002, nr 1(5)
 10. K. Bon, Uśmiechnięta Madonna w Resku i kustosz-malarz, "Ecclesia" 2009, nr 3.
 11. Pomocy w Choszcznie z 8 grudnia 1993 r., "Prezbiterium" 21(1993), nr 11-12,
 12. E. Marciniak, Podręczny przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych, Włocławek 2004,
 13. J. Żelawski, Opowieść o Brzeskiej Madonnie, Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 2008
 14. G. Wejman, Kult maryjny w Trzebiatowie, "Prezbiterium" 34 (2006), nr 5-6, s. 192; E. Marciniak, Podręczny przewodnik po sanktuariach i miejscach pielgrzymkowych, Włocławek 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu