BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sołtysik Mariusz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Smolarski Tomasz (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Znaczenie pielgrzymkowego szlaku Św. Jakuba w tworzeniu obszarowego produktu turystycznego wybranych gmin Ślężańskich
The Importance of the Pilgrimage Route of St. James in Developing a Tourism Product Zonal Selected Communities of Ślęża
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 315-325, tab.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Produkt turystyczny, Gmina
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, Tourist product, District
Note
summ.
Abstract
Wykreowanie oryginalnego i identyfikowalnego z obszarem produktu turystycznego uwarunkowane jest wieloma czynnikami o charakterze społecznym i strukturalnym, a także umiejętnością posługiwania się instrumentami planistycznymi, ekonomicznymi i prawnymi. Przeprowadzone w Polsce w latach 90. XX w. przekształcenia systemowe dostarczyły niezbędnych ku temu warunków, w tym zwłaszcza w nowo tworzonym układzie regionalnym i lokalnym. W odniesieniu do kultury czy turystyki niezwykle istotnym efektem zaistniałych zmian systemowych było usamodzielnienie się i wzrost znaczenia ekonomicznego jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowanie środków budżetowych w zgodzie z potrzebami i zrównoważonym rozwojem zarządzanych przez nie obszarów.(fragment tekstu)

The article presents the importance of the route St. James in building and operating a tourism product municipalities of Ślęża. Activity of local governments, businesses and NGOs municipalities Ślęża - Zona: Sobotka, Marcinowice, Mietków, Dzierzoniow and Niemcza for tourism and recreation, among others, contributed to initiate and create Ślęża Way St. Jacob. Definitely the most important role in the creation and establishment of the trail has played a foundation of the Franciscan Village. Location in the four municipalities of Ślęża, in addition to historical and religious dimension, it also has the organizational and spatial conditions. The central part of the course of the route are the two communities meet the basic conditions for building and operation of area tourism product(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Czekański, K. Burski, Drogami św. Jakuba, Wyd. M., Kraków 2010.
  2. S. Burdziej, ks. W. Miszewski, P. Rochman, Droga św. Jakuba, Toruńskie, Wyd. Diecezjalne, Toruń 2004.
  3. B. Meyer, Znaczenie strategii rozwoju w kreowaniu obszarowego produktu turystycznego, w: Gospodarka turystyczna w regionie, red. A. Rapacz, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  4. J. Kaczmarek, A. Stasiak., B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu