BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie wiedzą a zarządzanie informacją : podobieństwa i różnice
Knowledge Management and Information Management : Similarities and Differences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 29-36, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Konkurencyjność, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie informacją
Competitiveness, Knowledge management, Information management
Note
summ.
Abstract
Wiek XXI często nazywany jest wiekiem wiedzy, w którym kluczem do sukcesu jest właściwe wykorzystanie wiedzy przechowywanej i przetwarzanej w firmie. Efektywne zarządzanie wiedzą wymaga budowy kultury organizacyjnej wspierającej dzielenie się wiedzą oraz wprowadzenie elementów zarządzania tym zasobem do wszystkich procesów w przedsiębiorstwie. Decydujące znaczenie dla przewagi konkurencyjnej mają informacja oraz innowacja (zarówno w znaczeniu materialnym, jak i niematerialnym) jako czynnik zmian i nowych idei. W dzisiejszych czasach praktycznie wszystko da się skopiować, w tym także technologię, metody marketingowe czy strategie sprzedażowe, jedynie kwalifikacje pracowników są dziedziną niedającą się łatwo podpatrzeć i powtórzyć. Stają się one podstawowym wymiarem decydującym o sukcesie firmy, w szczególności te, które związane są z wiedzą oraz zdolnością do przyswajania oraz wykorzystywania nowych informacji. (fragment tekstu)

Knowledge Management and Information Management are both acknowledge as methods that strongly influence growth of corporations competitiveness, if they are correctly introduced. Because of their similarities, it is often that they are not distinguished between each other, what leads to decrease of their inducting efficiency. In the article terms Information and Knowledge as well as similarities and differences between methodology and range of both methods are compared. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza.
  2. J. Brillman, Nowoczesne koncepcje i metody zarzadząnia, PWE, Warszawa, 2002
  3. S. Łobesko Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w Przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 33, za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiedza#cite_note-2.
  4. Ch. Evans, Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2005
  5. M. Strojny, Zarządzanie wiedzą - ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000 , nr 2
  6. A. Pawluczuk, Proces zachowania wiedzy, w: Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk (red.), Difin Warszawa 2007.
  7. http://mfiles.pl/pl/index.php/System_zarządzania_wiedzą
  8. K. Perechuda, Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Placet, Warszawa 2000
  9. D. Parlby, Turning Knowledge into value, Knowledge Management Conference, Strategic Planning Society, październik 1999.
  10. http://mfiles.pl/pl/index.php/Kategoria:Zarz%C4%85dzanie_informacjami
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu