BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczęsna Joanna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Gawrysiak Leszek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Pytka Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Obiekty sakralne i święta religijne różnych wyznań we wschodniej Lubelszczyźnie jako walory turystyczne regionu
Sacred Buildings and Religious Festivals of Various Religions in the Eastern Lublin Province as Touristic Values of the Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 327-343, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Pielgrzymowanie, Turystyka religijna, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Region
Pilgrimage, Religious tourism, Tourism, Tourist attraction, Region
Note
summ.
Abstract
Turystyka religijna stanowi jeden z bardziej popularnych i powszechnych rodzajów turystyki. Intensywność jej uprawiania wzrosła w XX w. w związku z rozwojem komunikacji i środków transportu. Polska należy do nielicznych krajów, w których aktywność pielgrzymkowa utrzymuje się nieprzerwanie od początków państwowości, mimo skomplikowanej historii i okresów, kiedy stosunki polityczne utrudniały rozwój masowych form pobożności. W chwilach trudnych stanowiła ona dla Polaków czynnik podtrzymujący i kształtujący tożsamość narodową.(fragment tekstu)

Traditional, but at the same time one of the fastest developing and most popular types of tourism nowadays is sightseeing sacred buildings and places of religious cult. One of the most interesting areas in Poland with respect to the diversity of religious and cognitive tourism objectives is Eastern Lublin Province where throughout centuries influences of many nationalities and cultures have pervaded one another and various religions have coexisted. The effect of the Lublin region multi-cultural structure is a great number of sacred buildings in the landscape representing different religions. A particular feature of this area is the fact that the shrines which are located here have changed their worshippers time and again as a result of turbulent history of the region. The result of this is a specific mixture of architectural and artistic styles, which is quite a unique tourist attraction by itself. A separate group of religious cult objects are sacred springs which are accompanied by chapels and Passion paths. Multi-faith traditions of the Eastern Lublin Province are being cultivated by organizing ceremonies and religious festivals, which very often have a transboundary character. All these elements account for exceptional attractiveness of the border-territory of the Lublin region and predestine this area to pursue various forms of tourism. Unfortunately the greatest barrier for the development of this branch of economic activity is general under-investment of the region considered to be one of the poorest in the European Union, slight tourist base, lack of promotion as well as lack of traditions concerning non-agricultural activity.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Jackowski, Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wyd. UJ, Kraków 2003
 2. A.M. Rohrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno 2008
 3. A. Krzymowska-Kostrowicka, Sacrum - mit - symbole jako źródła doznań turystycznych, w: Geografia i sacrum, t. 2; red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005
 4. A. Łącki, Ruch pielgrzymkowy w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu Starym i jego wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy miejscowości, w: Turystyka a religia, red. J. Bergier, J. Żbikowski. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2000
 5. L. Gnot, Lubelszczyna. Dzieje, ludzie, krajobrazy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1974
 6. Dzieje Lubelszczyny, red. T. Mencel, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1974
 7. J. Zętar, Architektura sakralna Lubelszczyzny jako przejaw wielokulturowych tradycji regionu. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OLPAN 2007
 8. M.W. Wiśniewski, Lecznicze źródełka w miejscach sakralnych, Wyd. IT Księży Misjonarzy, Kraków 1998;
 9. D. Kawałko, Kaplice na źródłach, "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 2006, 86-87 (1-2/2006)
 10. P. Pytka, Święte źródła w polskim krajobrazie kulturowym, w: Krajobraz kulturowy - cechy, walory, ochrona, red. W. Wołoszyn, Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVIII. Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin 2006
 11. D. Kawałko, Kaplice na źródłach 2. "Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 2006, 88-89 (3-4/2006),
 12. J. Janicka, J. Koproń, Historie, tradycje i architektura sakralna w Jabłecznej na Podlasiu Południowym jako czynniki rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010,
 13. J. Wyrzykowski, Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego Śląska jako podstawa rozwoju turystyki etnicznej (sentymentalnej), w: Geografia i sacrum, t. 2, red. B. Domański, S. Skiba, IGiGP UJ, Kraków 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu