BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Irena (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
Title
Istota promocji turystycznej na przykładzie sanktuarium Matki Boskiej Królowej Polski na górce w Szczyrku
The Meaning of the Touristic Promotion on the Example of the Sanctuary of the Lady Queen of Poland Church in Szczyrk on Górka
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 345-354, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka religijna, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Promocja turystyki
Religious tourism, Tourism, Tourist attraction, Promotion of tourism
Note
summ.
Abstract
Promocja jest istotnym podmiotem działań podejmowanych w obszarze turystyki. Stanowi ona ważny aspekt działalności rynkowej, o czym świadczy zaangażowanie w ten proces wielu rozmaitych organizacji i instytucji. Dobór dostępnych instrumentów do realizacji określonej koncepcji marketingowej decyduje o powodzeniu działań przeprowadzanych na rynku. Specyficzny charakter produktu turystycznego sprawia, że system promocji staje się bardzo ważną sferą działalności na rynku usług turystycznych. W celu wyróżnienia oferty znaczną uwagę przywiązuje się do technicznej i wizualnej oprawy działalności usługowej. Wszystkie działania promocyjne powinny zmierzać do ukształtowania wizerunku zgodnego z oczekiwaniami klientów/turystów(fragment tekstu)

Is not enough for a business to have good products sold at attractive prices today a good offer is not everything, it is necessary to know exactly the preferences and expectations of potential tourists, because the product, even good, rarely sells itself. To generate sales and profits, the benefits of products have to be communicated to customers. In marketing, this is commonly known as promotion. It is therefore crucial to provide tourist information about the product, drawing attention to it, to promote it, rise interest and the belief that it has more value than others. Promotion is an essential element of marketing and as a classical composition it is a major marketing tool, by which intended targets are carried out on the market. It allows us to provide relevant information on a tourist product to tourists as well as to deliver the arguments leading to its acquisition, and all promises, benefits and incentives. The promotion forms also a favourable opinion about the company, the town or the region creating and offering the product(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001
 2. A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007
 3. B. Szymoniuk, Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006
 4. Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005
 5. S. Bosiacki, J. Sikora, Podstawy marketingu w turystyce i rekreacji, AWF, Poznań 1999
 6. A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998,
 7. 10 P. Kotler: Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska 1994,
 8. A. Pabian, Promocja nowoczesne formy i środki, Difin, Warszawa 2008, s. 140; J. Klisiński, C. Marcinkiewicz, Zarządzanie marketingiem turystycznym, Unikat 2, Katowice 2008
 9. S. Briggs, Marketing w turystyce. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2003
 10. L. Garbarski, J. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1994
 11. J. Ch. Holloway, Ch. Robinson: Marketing for turism. Longman, England, Edinburgh Gate, Harlow Essex CH 20 ZJE, 2003
 12. Ks. T. Wołek: Cud nad cudy. Początki kultu częstochowskiej Wspomożycielki w Szczyrku na Górce. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1994
 13. Ks. H. Skórski, ks. W. Życiński: Sanktuarium Królowej Polski w Szczyrku na Górce. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 2008,
 14. Ks. Sz. Drzyżdżyk, Szczyrkowska Wspomożycielka i Królowa. Wiara, teologia, duszpasterstwo, Wyd. Naukowe PAT, Kraków-Szczyrk 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu