BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czermak Patryk (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sidor Alicja (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Zarzycki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Góry miejscem wydarzeń o charakterze religijnym
Mountains and Mountain Routes - Site of Religious Gatherings
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 391-398
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka religijna, Turystyka
Religious tourism, Tourism
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę ukazania szczególnej wartości obszarów górskich jako miejsca o znaczącym występowania symboli religijnych, ośrodków kultu religijnego, materialnych obiektów sakralnych oraz charakterystycznych szlaków turystycznych jako istotnych w życiu turystów podczas wędrówek górskich. W przyjętych rozważaniach, chcąc przedstawić wybrane przykłady szeroko pojmowanych obiektów kultu religijnego w jak najszerszym ujęciu, nie tylko systematycznym, ale i geograficznym, posłużono się metodą analizy materiałów źródłowych opisujących badaną tematykę.(fragment tekstu)

Mountain environment serves as a retreat for numerous tourists hoping to find their moments of peace. There they find time to pursue their interests, and enjoy their hobbies, at the same times developing certain habits aimed to fulfil a variety of goals including, first and foremost, relaxation, health and physical activity. Mountaineering provides tourists with an opportunity to shape their mental and physical condition and to hone the abilities which help find their way to adjust to adopted norms and expected social behaviours both in a group of mountain wanderers and in everyday life. Many find mountains an escape from the hubbub of urban environment, a site where tough and severe conditions accompanied by breathtaking landscape will encourage visitors to calm down, contemplate and, sometimes, to get close to God. The paper presents, on a systematic basic, selected places, premises and events of religious character set in mountain surrounding in Poland and throughout the world.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Zarzycki, Współczesna piesza turystyka górska w Polsce i jej uwarunkowania, praca doktorska, AWF ,Wrocław 2003.
  2. W. Lewanowski, M. Zgorzelski, Leksykon "Góry Wysokie", Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2002.
  3. P. Różycki, Cisza górskich pustelni i sanktuariów w pielgrzymowaniu do Boga, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009
  4. I. Chodorowicz, F. Mróz, Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych w Tatrach i na Podhalu, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009.
  5. R. Matykowski, Sanktuaria, obiekty i ślady kultury chrześcijańskiej w diecezji bielsko- -żywieckiej jako miejsca docelowe turystyki religijnej, w: Turystyka religijna na obszarach górskich, red. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Wyd. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009.
  6. A. Jackowski, F. Mróz, I. Chodorowicz, Turystyka religijna na obszarach górskich, Wyd. Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Nowy Targ 2009
  7. J.K. Dorawski, Walka o szczyt świata, Wyd. Iskry, Warszawa 1955,
  8. 9 J. Kurczab, Polskie Himalaje. Największe tragedie, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008,
  9. U. Własiuk, Szlaki Papieskie, Wyd. Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu