BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobyliński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fenomen CLOUD COMPUTINGU
Phenomenon of Cloud Computing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 515-523, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Internet, Aplikacje internetowe
Internet, Internet application
Note
summ.
Abstract
Istnieje wiele zalet rozwiązań opartych na idei cloud computingu. Niewątpliwie spowodują one, że podejście to będzie zdobywało coraz większą popularność. Już dzisiaj większość z nas korzysta z bezpłatnych rozwiązań tego typu, np. Gmail lub Google Apps. Powszechność dostępu do szerokopasmowego Internetu z jednej strony, a z drugiej - bezustannie rosnąca ilość usług i aplikacji udostępnianych poprzez sieć powoduje, że coraz łatwiej wyobrazić sobie sytuację, kiedy to na wykorzystywanych przez nas komputerach nie ma zainstalowanego oprogramowania aplikacyjnego, a dane przechowywane są w zdalnie dostępnych centrach danych; PC-ty stają się terminalami, z których uzyskujemy dostęp do zdalnie wykonywanych programów i gromadzonych danych. Ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że idea zcentralizowanego dostępu do danych i programów nie jest nowa - od niej rozpoczęła się historia komercyjnego wykorzystywania komputerów. Historia zatoczyła krąg i rozwiązania sprzed pół wieku w zmodyfikowanej formie uważane są za nowatorskie. Inną sprawą jest sam termin cloud computing, wraz z wariantami IaaS, PaaS i SaaS. Pojawił się około dówch lat temu, zyskał znaczną popularność, a jak zostało wykazane w artykule - zadziwiająco szybko wyparł dotychczas stosowane pojęcia computing on-demand, utility computing i ASP. Budzi to nieodparte podejrzenie, że więcej w tym PR-u niż kwestii merytorycznych. (fragment tekstu)

Cloud computing (CC) is a new trend that is on the top of the ranking of the most promising trends and technologies for most organizations. In the paper the most characteristic features of CC have been clarified. The discussion carried out in the paper arguments is that in reality cloud computing is not a new trend, but the aggregate new name for the number of trends existing in IT world for many years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieberstein N., Bose S., Fiammante M., Jones K., Shah R.: Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap, IBM Press 2005.
  2. Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2008, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109 (dostęp 2010-02-28).
  3. Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2009, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212 (dostęp 2010-02-28).
  4. Gartner Inc.: Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2010, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613 (dostęp 2010-02-28).
  5. IBM, Virtualization in Education, IBM Global Education White Paper, October 2007, http://www-07.ibm.com/solutions/in/education/download/Virtualization %20in%20Education.pdf (dostęp 2010-02-28).
  6. Laudon K.C., Laudon J.P.: Management Information Systems: Managing the Digital Firm, 10th Ed., Prentice Hall, 2007.
  7. Pańkowska M.: Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998.
  8. Shankland S.: Gartner: Brace yourself for cloud computing, "CNET News", 2009-10-20, http://news.cnet.com/8301-30685_3-10378782-264.html (dostęp 2010-02-28).
  9. Staten J.: TechRadar™ For Infrastructure & Operations Professionals: Cloud Computing, Q3 2009, Forrester Research, Inc.
  10. Trocki M.: Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu