BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Duś Edward (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w świetle dochodów budżetowych
The Rural Areas Development Conditions in the Light of Budget Incomes
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 47-57, tab., bibliogr. 3 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Dochody budżetowe, Subwencje, Budżet gminy
Rural development, Budget revenue, Subsidies, District budget
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest charakterystyka gospodarki finansowej na obszarach wiejskich województwa śląskiego. Na podstawie struktury dochodów budżetowych przeprowadzono klasyfikację gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W analizie budżetów jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono wielkość podatków i opłat lokalnych oraz dotacji i subwencji w przeliczeniu na jednego mieszkańca. (abstrakt oryginalny)

The investigation indicates large imbalances in structure and size of budget incomes on rural areas of Silesian Voivodeship. The set of factors arising from communes location and their economical functions has an influence on incomes size and structure. The incomes vary from 5 to 130 million zloty. The main item in budget incomes structure are own incomes with 48.6% share, further are subsidies (31.2%) and donations (16.2%). The largest number of communes are those with dominance of own incomes or majority being as a back- -up facility of large towns. Agrarian character determines the structure of few commune groups with majority of subsidies that comprise near half of their financial incomes (tab. 1). The taxes and local fees that specify investment possibilities of local government units are the base part of budget incomes for 63% communes. The own incomes share shows a big special variation from approx. 20% in agrarian communes to above 70% for communes near large towns. The main part of own incomes are shares in state budget taxes that comprise 44% of commune incomes. By the similar share in structure there are significant size differences for obtained incomes per one inhabitant (tab. 2). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gorzym-Wilkowski W., Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 1999, Zarys ekonomiki gminy, Norbertinum, Lublin.
  2. Motek P., 2006, Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
  3. Runge A., Sitek S., 2008, Struktura budżetów miast średnich w Polsce jako determinanta ich rozwoju, [w:] J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 238-247.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu