BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Hanna (Instytut Łączności), Nierebiński Roman (Instytut Łączności)
Title
Reklama internetowa jako podmiot działalności e-firm
Internet Advertising as a Subject of E-Business Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 525-533, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Reklama w internecie, Biznes elektroniczny
Internet advertising, e-business
Note
summ.
Abstract
Celem każdego e-biznesu, podobnie jak w "realnym" świecie, jest osiąganie korzyści finansowych. Każda e-firma, zanim rozpocznie działanie, w pierwszej kolejności musi określić, na czym i w jaki sposób będzie uzyskiwać dochody, czyli wybrać odpowiedni dla siebie model działalności gospodarczej. W ekonomice e-biznesu wyszczególnia się trzy podstawowe schematy świadczenia e-usług, które determinują źródła uzyskiwania korzyści finansowych z prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku sieci. Są to: reklama, handel i pośrednictwo. Poniżej przedstawione zostaną wybrane aspekty uzyskiwania dochodów z tytułu umieszczania reklam internetowych na utrzymywanej stronie WWW. (fragment tekstu)

This text specifies the internet advertising and describes different ways to reap financial benefits from it. It shows the ratio of advertiser to internet advertising and the opinions of Internet users about internet advertising. It also contains some statistics related to these topics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Raport Marketing w wyszukiwarkach, red. nacz. G. Miłkowski, interaktywnie.com, listopad 2009, dostęp do pliku PDF http://manager.money.pl/strategie/emarketing
  2. Raport Media Online, red.nacz. G. Miłkowski, interaktywnie.com, listopad 2009, dostęp do pliku PDF: http://manager.money.pl/strategie/emarketing
  3. Raport Programy partnerskie to żyła złota [Online], 18.12.2007 [dostęp: 17.02.2010]; http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes
  4. Raport Rynek usług elektronicznych w Polsce, Instytut Łącznosci, 2009 r.
  5. Raport Zło konieczne, czyli reklama w sieci a nastawienie internautów, Centrum prasowe firmy Gemius [Online], 20.08.2009 [dostęp: 17.02.2010]; http://gemius.pl- /pl/archiwum_prasowe/2009-08-20/01
  6. Szarek D., Dwucyfrowy wzrost polskiego rynku reklamy online [Online], 6.11.2009 [dostęp: 20.02.2010]; http://interaktywnie.com/biznes/newsy/raporty-i-badania
  7. Szarek D., Połowa reklamowych budżetów małych firm trafia do Internetu [Online], 29.04.2009 [dostęp: 16.02.2010]; http://interaktywnie.com/biznes/newsy- /raporty-i-badania
  8. Śliwiński M., Modele biznesowe e-usług, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu