BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozenberg Leonard (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Kieruzel Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pomiar i kontrola ryzyka projektu informatycznego
Measurement and Control the Risk in an IT Project
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 543-550, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Projektowanie baz danych, Ryzyko
Database design, Risk
Note
summ.
Abstract
W trakcie realizacji każdego projektu napotkać można na szereg zagrożeń, których źródła tkwią zwykle w zasobach ludzkich lub rzeczowych, u nierzetelnych podwykonawców, w wybranej technologii, czy w środowisku. Aby ryzyko minimalizować, należy móc je identyfikować, móc oceniać wielkość i wpływ na projekt, analizować przyczyny i skutki, tworzyć mechanizmy kontroli ryzyka oraz podejmować szybko stosowne działania prewencyjne lub korygujące. Ryzyko to rodzaj wątpliwości, czy uzyskamy zaplanowany wynik (w ujęciu pozytywnym traktowany jako szansa, albo w ujęciu negatywnym postrzegany jako zagrożenie). Podejmowanie ryzyka jest wpisane w każdy proces biznesowy. Według P. Wróblewskiego ryzyko jest zdarzeniem, które w trakcie realizacji projektu może doprowadzić do niepożądanego rezultatu. Wróblewski wprowadza pewne uproszczenie w postrzeganiu ryzyka, utożsamiając je tylko z potencjalnym problemem w realizacji projektu. (fragment tekstu)

Managing of risk is mainly getting along with the situation when the project is exposed on any risk. The aim is to control the degree of this exposing by keeping the risk on the acceptable level in a cost effective way. In this article it is shown how to measure the risk in the IT project, which uses the Value at Risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
  2. Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
  3. Kalinowski M.: Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2007.
  4. Majerowska E.: Wartość narażona na ryzyko a ryzyko inwestowania w akcyjne fundusze inwestycyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 415, Prace Ekonometrii i Statystyki nr 16, 2005.
  5. Managing Successful Projects with Prince2, The Stationery Office Ltd., CCTA, Norwich 2002.
  6. Monday PR [online]: http://prportal.pl/2009/05/efektywny-system-it-solidnapodstawa- sukcesu-firmy [dostęp: 2009].
  7. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Wydawnictwo Helion, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu