BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Title
Kreowanie nowych funkcji rolnictwa na bazie surowców energetycznych
Creating New Agriculture Functions Based on Energy Resources
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 59-74, tab., bibliogr. 16 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Biopaliwa, Rolnictwo, Surowce energetyczne
Biofuels, Agriculture, Energy raw materials
Note
summ., streszcz.
Abstract
W rozwoju obszarów wiejskich pojawiła się możliwość rozwoju nowych funkcji, odmiennych od dotychczasowych. Jedną z nich jest rolnictwo energetyczne, czyli wytwarzanie surowców do produkcji odnawialnych źródeł energii. W opracowaniu przedstawiono, w którym kierunku powinna zmierzać produkcja rolnicza i jak potencjał produkcyjny może być wykorzystany w nowej polityce energetycznej. (abstrakt oryginalny)

Production and processing of energy resources may be an alternative activity in rural areas. Classical problems in the disposal of raw materials tend to look for new market outlets. Policies of the European Union and the Member States refer to the national indicative targets, which create new agricultural activities. These include agricultural raw materials used to produce biofuels, biodiesel, electricity and heat. Looking to 2020, when the production of energy from renewable sources is expected to be 20% of this activity is to develop agriculture and should therefore reap most benefits. Perspective in energy production in agriculture are: corn, grain, willow and waste (straw, dung). The newly created market is in need to develop state institutions and local financial support of business, organizational, legal, and raising the level of technological know-how. These are necessary conditions for competitiveness of renewable sources of energy in the long term. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
 2. Grzybek A., 2006, Ekonomika produkcji biodiesla z rzepaku z uwzględnieniem produkcji na zaopatrzenie gospodarstwa, [w:] II Forum Energetyki Odnawialnej, Przysiek, 6 maja 2006, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
 3. Heffner K., 2000, Kreacja ośrodków wielofunkcyjnego rozwoju na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2 (107).
 4. Kłodziński M., Rozner A., 1996, Przeobrażenia społeczno-gospodarcze obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, IRWIR PAN, Warszawa.
 5. Kuś J., 2003, Produkcja biomasy na cele energetyczne, PAN, Oddział w Lublinie, Biuletyn Informacyjny IUNG, 7, s. 1-7.
 6. Jankowiak J., 2008, Ceny żywności i energii nie wrócą "do normy", Rzeczpospolita z 10.06.2008.
 7. Jasiulewicz M., Gostomczyk W., Kiełczewski R., 2002, Podstawy Agrobiznesu, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 8. Komorowicz T., Magiera J., Wskaźniki efektywności wybranych instalacji produkcji bioetanolu, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2-M/2008, s. 135-140.
 9. Płatek W., 2006, Agroenergetyka - biomasowa energetyka rozproszona, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 10. Popczyk J.,2008, Rynek energii pierwotnej i końcowej w roku 2008 i 2020, Materiały konferencyjne: Innowacyjna energetyka. Rolnictwo energetyczne, marzec 2008, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polska Izba Biomasy.
 11. Skrobacki A., 2006, Możliwości samozaopatrzenia rolnictwa w paliwa silnikowe, Motorol, 8A, Warszawa, s. 265-270.
 12. Siemiński J.L., 1994, Główne koncepcje rozwoju lokalnego (zarys problematyki), Człowiek i środowisko, 18(3).
 13. Żmuda K., 2005, Możliwości wykorzystania zbóż i innych surowców roślinnych do celów energetycznych, Forum producentów roślin zbożowych, kukurydzy i rzepaku. Materiały Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, s. 37-44.
 14. Założenia Programu rozwoju biogazowi rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, luty 2009.
 15. Program Innowacyjna Energetyka. Rolnictwo Energetyczne, Warszawa, marzec 2008.
 16. List Koalicji na Rzecz Biopaliw złożony 7 maja 2009 do Premiera Donalda Tuska.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu