BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarczyk Anna (Instytut Łączności)
Title
Operator publiczny PPUP "Poczta Polska" oraz operatorzy alternatywni na rynku przesyłek pocztowych w latach 2003-2008
Polish Postal Operator "Poczta Polska" and Alternative Operators on the Mail Items Market in 2003-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 561-569, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Usługi kurierskie
Courier services
Note
summ.
Company
Poczta Polska
Abstract
Reasumując, należy z całą mocą podkreślić, że w analizowanym okresie na rynku przesyłek pocztowych (z wyłączeniem druków bezadresowych) dominował operator publiczny PPUP "Poczta Polska" i to on wyznaczał tendencje zmian wolumenu i wartości tego rynku w skali kraju. Warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że w 2008 r. 3,9% całego wolumenu rynku należało do operatorów alternatywnych (por. rysunek 1), a jego struktura podmiotowa kształtowała się następująco: 1,5% - operatorzy (tzw. firmy kurierskie: DHL, DPD, GLS, Opek, Siódemka, TNT, UPS) świadczący usługi ekspresowe i inne usługi o wartości dodanej, 1,8% - operatorzy świadczący usługi podobne do usług powszechnych (InPost, PAF, PGP), a 0,6% - pozostali operatorzy świadczący usługi o zasięgu lokalnym (podobne do powszechnych i o wartości dodanej). Z kolei sprzedaż usług świadczonych przez operatorów alternatywnych stanowiła 17,5% ogólnej wartości rynku przesyłek pocztowych, w tym: 15,3% przychodów wygenerowali operatorzy świadczący usługi z zakresu przesyłek ekspresowych, 0,8% - świadczący usługi podobne do powszechnych oraz 1,4% - pozostali. (fragment tekstu)

In this article author presents the brief national postal market characteristics in 2003-2008 in the background of the postal operators structure, revenues and employment. On this background are presented changes in volume and value of the postal market in 2003-2008, taking into account the services provided by Polish Post and alternative operators in the reserved and non-reserved area of the mail items market. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Stolarczyk A., Pawlak H., Nierebiński R., Fereniec M.: Rozwój rynku usług pocztowych. Raport 3 wraz z Załącznikiem. SPIII.1 - System okresowych raportów dotyczących rynku rozwoju usług pocztowych, konkurencji i podmiotów działających na tym rynku. Warszawa, październik 2008 r.
  2. Urząd Komunikacji Elektronicznej: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 roku. Warszawa, maj 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu