BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wątróbski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Aspekty metodyczne doboru systemu informatycznego dla potrzeb e-logistyki
Methodological Aspects of the Information System Selection for E-Logistics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 579-587, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Logistyka, Systemy informatyczne
Logistics, Computer system
Note
summ.
Abstract
Logistyka jest wciąż pojęciem stosunkowo nowym, jednakże obecnie żadne przedsiębiorstwo nie jest w stanie konkurować na rynku bez skutecznego zaplecza logistycznego. Coraz więcej przedsiębiorstw prowadzi działalność o charakterze globalnym, stąd znaczna część zasobów organizacji ulega rozproszeniu, a tym samym niemożliwa jest integracja wszystkich aspektów działalności bez zastosowania rozwiązań informatycznych uwzględniających e-technologie. Nowoczesne przedsiębiorstwo logistyczne, chcąc istnieć na rynku i nadążać za innowacjami technologicznymi oraz prosperującą konkurencją, powinno dążyć do wirtualizacji znacznej części procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Przedsiębiorstwa działają na rynku współpracując ze sobą w tworzeniu całych łańcuchów. Za sprawą dynamicznego rozwoju środków i technik informatycznych konieczne jest uwzględnienie we współczesnych rozwiązaniach e-technologii. W obszarze globalizacji logistyki niezbędne więc jest przystosowanie systemów informatycznych w szczególności do użycia rozwiązań usprawniających międzyorganizacyjną współpracę, elektroniczną wymianę danych EDI, zastosowanie automatycznej identyfikacji towarów czy e-procurement. (fragment tekstu)

This article presents the evaluation problem of the information systems supporting e-logistics. The process of evaluation considers logistics systems in SRM, SCM and WMS classes. The evaluation process of selected systems emphasizes the sets of criteria which support interorganizational cooperation especially including e-technology. This paper gives an overview of IusWare and Promethee methodology for MCDA and finally it brings the overall evaluation of selected information systems for e-logistics. The conclusions finish this article. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brans J.P, Mareschal B.: Promethee Methods, w: Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art, J. Figueira, S. Greco, M. Ehrgott (red.), Springer, 2005.
  2. Grabara J.K., Nowak S.J.: Efektywność zastosowań systemów informatycznych 2004, [w:] Graficzny interfejs jako narzędzie zdobywania wiedzy logistycznej, I. Grabara (red.), Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
  3. http://www.decyzje-it.pl
  4. http://www.msipolska.pl
  5. Mareschal B., De Smet Y., Nemery P.: Rank Reversal in the Promethee II Method: Some New Results, 978-1-Proceedings of the 2008 IEEE, IEEM4244-2630-0/08, 2008.
  6. Morisio M., Tsoukias A.: IusWare: a methodology for the evaluation and selection of software products, IEEE Proceedings-Software Engineering, 144 (3), 1997.
  7. Vassilev V., Genova K., Vassileva M.: A Multicriteria Decision Support System Multidecision-1. International Journal Information Theories & Applications, Vol. 13, Bułgaria 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu