BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyrka Krzysztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Pokonywanie barier osób niepełnosprawnych, jako integralny element podnoszenia wartości społecznej przedsiębiorstw
Overcoming Employment Barriers for Persons with Disabilities as an Integral Part of Increasing the Social Value of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 97-104, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość społeczna, Integracja społeczna, Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych
Social value, Social integration, Disabled people, Disabilities employment activity
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące we współczesnej gospodarce rynkowej, złożoność i niepewność otoczenia oraz globalizacja sprawiają, iż nieprzerwanie od dziesiątków lat trwają poszukiwania najdogodniejszej koncepcji służącej budowaniu wartości przedsiębiorstwa. Tradycyjnie wyróżnia się trzy grupy zasobów kształtujące ją, tj. materialne, kapitałowe i ludzkie, które ulegają ciągłej transformacji a ich rola, jaka spełniają - przewartościowaniu. Znaczenie zasobów niematerialnych jako potencjalnego źródła tworzenia wartości przedsiębiorstwa sprawia, iż następuje aprecjacja ogniw tworząco-rozwijających, którymi są niewątpliwie ludzie. Nie tylko wartość ekonomiczna, technologiczna firm, lecz wartość społeczna przybiera dzisiaj formę fundamentalnego pytania o poziom cywilizacji. Znane jest przecież stwierdzenie, iż: "miarą cywilizacji społeczeństwa jest stosunek do niepełnosprawnych. Obecnie w literaturze można znaleźć wiele opracowań dotyczących efektywnych rozwiązań sfery zarządzania zasobami ludzkimi. Niewiele jednak miejsca poświęca się w związku z tym zagadnieniem osobom niepełnosprawnym. (fragment tekstu)

The changes taking place in the modern market economy, the complexity and uncertainty of the environment, and globalization have for decades made it necessary to continuously search to find the best concept of building the value of the enterprise. The importance of intangible resources as a potential source of value-added businesses increase the appreciation of the creative-developmental links that people undeniably are. Little, however, has been said in the debate connected with this issue about people with disabilities. According to the GUS research carried out in 2007, job activity rate of people with disabilities in Poland amounted to 14,1% whereas, for comparison, in Sweden it was 62%, in Switzerland 58%, in Germany 46%, and in Great Britain 39%. The influence on this state must be attributed to a large extent to the barriers arising from the unfavorable environment, attitudes of employers, and working conditions, which consequently is reflected in the same attitudes of people with disabilities themselves For the changes to take place we need to develop an awareness of the existence of the employment barriers that people with disabilities face. Unfortunately, despite the creation of the Charter of Fundamental Rights of Persons with Disabilities adopted by the Polish Parliament (the Seym) on 1 August 1997, which is a catalog of the ten rights, the observance of which should guarantee the people with disabilities a possibility of an independent and active life, free from all forms of discrimination, many entrepreneurs do not respect them. But for this to happen people need to get to know and become aware of the obstacles faced by persons with disabilities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Barczyński, Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Warszawa 2001
  2. www.idn.org.pl/sonnszz/karta_praw_ON.htm.
  3. M. Garbat, Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja"2003, nr 1
  4. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprtawnych 2008 nr 1-2
  5. Prawo budowlane Dz. U, nr 107/2003, poz. 2016 z póżn. zm.
  6. S. Kowalik, Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice 1999
  7. Niepełnosprawni - normalna sprawa. Raport integracji, Fundacja "Polska bez Barier", Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu