BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobus Ryszard (Instytut Łączności)
Title
Elektroniczne usługi pocztowe
Electronic Postal Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 649-656, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Usługi, Poczta
Services, State post
Note
summ.
Abstract
Potrzeba stosowania poczty elektronicznej o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa jest niepodważalna. Tego typu systemy stosowane są w bankach, administracji rządowej itp. Powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wiarygodność nadawcy wiadomości oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przekazywanych wiadomości i dokumentów. Opisane rozwiązanie rejestrowanej poczty elektronicznej jest dedykowane jako usługa dostępna na całym świecie. Wymaga to wprowadzenia procedur gwarantujących wiarygodność, i to na odpowiednim poziomie, poszczególnych użytkowników i operatorów świadczących tę usługę. Norma [2] definiuję tę usługę jako usługę o wysokim poziomie zaufania, świadczoną przez operatorów pocztowych certyfikowanych i akredytowanych przez uznaną międzynarodową organizację pocztową. Równoważną usługę definiuje specyfikacja ETSI [3, 4, 5, 6, 7]. Oba rozwiązania stosują ten sam format przesyłania wiadomości, a stosowane procedury są podobne. Wydaje się, że będzie istnieć możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami obu systemów przy zachowaniu podwyższonego poziomu wiarygodności. Wdrożenie światowego systemu PReM będzie wymagało skoordynowania wielu działań organizacyjnych. (fragment tekstu)

This paper presents the registered e-mail worldwide. The system ensures a high level of security of messages sent with full tracking of sending events. The service is delivered only by selected, trusted operators, and can be sending only by a verified sender. The basis of the solution is standard UPU S52-1. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. UPU-S43: Secured electronic postal services (SePS) interface specification; Part A: Concepts, schemas and operations; Part B: EPCM Service.
 2. UPU S52-1: Postal Services - Hybrid Mail - Functional Specification for postal registered electronic mail.
 3. ETSI TS 102 640-1: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Architecture, Formats and Policies; Part 1: Architecture.
 4. ETSI TS 102 640-2: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Architecture, Formats and Policies; Part 2: Data Requirements and Formats for Signed. Evidences for REM.
 5. ETSI TS 102 640-3. Technical Specification Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM);Architecture, Formats and Policies; Part 3: Information Security Policy Requirements for REM Management Domains.
 6. ETSI TS 102 640-4: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM);Part 4: REM-MD Conformance Profiles
 7. ETSI TS 102 640-5: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Registered Electronic Mail (REM); Part 5: REM-MD Interoperability Profiles.
 8. RFC5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile; http://www.ietf.org/rfc/rfc5280.txt
 9. Dyrektywa 1999/93/WE: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ramowych warunków Wspólnoty dla podpisu elektronicznego.
 10. RFC3739: Internet X.509 Public Key Infrastructure: Qualified Certificates Profile. http://www.ietf.org/rfc/rfc3739.txt
 11. ETSI TS 101862: Qualified certificate profile.
 12. Kobus R.: Systemy informatyczne i elektroniczne w nowoczesnych usługach pocztowych. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe NT 544. Ekonomiczne Problemy Usług nr 35. Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Część I.
 13. Kobus R.: Narzędzia Regulatora do kontroli jakości usług pocztowych w warunkach zliberalizowanego rynku. Uniwersytet Szczeciński. Zeszyty Naukowe NT 544. Ekonomiczne Problemy Usług nr 35. Rynki przesyłu i przetwarzania informacji - stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II.
 14. Materiały CEN/TC331: Postal services i UPU.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu