BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kos Barbara (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
E-biznes w sektorze TSL (TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA)
E-Business in the Sector Of Tfl (Transport - Forwarding - Logistic)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 665-672, bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Transport, Logistyka, Spedycja
Transport, Logistics, Freight forwarding
Note
summ.
Abstract
Posiadane przez firmę zasoby decydują o skali i zakresie jej działalności oraz wpływają na wybór strategii działania. Możliwości finansowe firmy wyznaczają między innymi zakres działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzanie innowacji, a także rzutują często na jakość świadczonych usług. Firmy o dużych zasobach finansowych mogą inwestować w nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz zintegrowane systemy informatyczne niezbędne do świadczenia usług o wysokim poziomie jakości dla najbardziej wymagających klientów. Mogą również pozwolić sobie na dywersyfikację świadczonych usług, przez co mogą oferować bogatszy pakiet produktów dla zróżnicowanych np. branżowo klientów. Nowoczesna firma transportowo- spedycyjno-logistyczna powinna charakteryzować się sprawną komunikacją zarówno z klientem, jak i wewnątrz firmy, szybkim przepływem informacji i dokumentów. W swojej działalności muszą one uwzględnić następujące działania: silną orientację na obsługę masowego klienta wymagającą jednocześnie zindywidualizowania oferty, informatyzację jako czynnik przewagi konkurencyjnej, wzrost znaczenia sieci informatycznych, Internetu, intranetu, EDI, e-commerce, e-business, konkurowanie przez partnerstwo, rozszerzanie oferty usługowej przez skupianie przepływu towarów wraz z usługami i strumieniami finansowymi. (fragment tekstu)

Modern transport-spedition-logistic company should be characterized by efficient comunication both external (with the customer) and internal, fast transfer of information and documents. They must take into consideration the following actions: strong orientation on mass customer service, which requires simultaneously individualised offer, informatisation as the competetive advantage, growing importance of information net, internet, intranet, EDI, e-commerce, e-business, competing through partnership, widening of the service offer through concentration of the movement of goods together with finance streams and services. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamczewski P.: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Dyché J.: CRM relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002.
  3. Gołembska E., Szymczak M.: Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004.
  4. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
  5. Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu