BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Zbigniew (Chemedian Export)
Title
Popyt na usługi transgraniczne świadczone poprzez przemieszczanie pracowników w wybranych państwach Unii Europejskiej
Demand for Cross-Border Services Provided Through the Movement of Workers in Some European Union States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 117-126, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Usługi transgraniczne, Eksport usług, Usługi
Cross border services, Exports of services, Services
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W okresie 1999-2007 występowały tendencje ekspansywne wśród firm usługodawców (członków Unii Europejskiej od 1 maja 2004) pomimo stosunkowo wysokiej restrykcyjności w zakresie swobody świadczenia usług występującej w państwach usługobiorców, spowodowanej między innym występowaniem w nich wysokiego bezrobocia. W sposób naturalny największym usługodawcą stała się Polska z 38,182 mln ludności, a oprócz niej Węgry - 10,107 mln, Czechy - 10,216 mln, Słowacja - 5,382 mln1. Równie ważnym przyczynkiem dla ekspansji usług transgranicznych (a także siły roboczej) było utrzymujące się wysokie bezrobocie w przededniu naszego przystąpienia do Unii (w Polsce, w kwietniu 2004 - 20%), dla porównania Węgry - 7,1% (I kwartał 2004), Czechy - 7,4% (I kwartał 2004), Słowacja - 17,5% (I kwartał 2004).(fragment tekstu)

The situation of the largest service providers in the European Union (Poland, Hungary, Czech Republic, Slovakia) was very similar, i.e. nearly all of them saw the strengthening of their currency, a constant increase of domestic salaries denominated in a domestic currency that was much more dynamic for such salaries converted into Euro or a lower unemployment rate than the EU average, which was the case until the end of 2008. Due to the foregoing factors the demand for cross-borders services will be shrinking in the far-reaching future.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. DzU GUS za okres 04.2003 - 02.2009. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
 2. Eurostat, Home Page, Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, http://epp.ec.europa.eu/, 11.02.2009
 3. Eurostat, Home Page, Wachstumsrate des realen BIP, Wachstumsrate des BIP-Volumens - prozentuale Veränderung relativ zum Vorjahr, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, 11.02.2009.
 4. European Central Bank, Monthly Bulletin Maj 2004, April 2005, Oktober 2005, April 2006, Oktober 2006, April 2007, Oktober 2007, Januar 2008, April 2008, Oktober 2008, February 2009, Euro Area Statistics, Bilateral Exchange Rates, http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html, data dostępu 18.02.2009.
 5. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B8 Wages in Manufaturing, Czech Republik, http://laborsta.ilo.org/STP/do, 21.02.2009 oraz European Central Bank, Monthly Bulletin Maj 2004, April 2005, Oktober 2005, April 2006, Oktober 2006, April 2007, Oktober 2007, Januar 2008, April 2008, Oktober 2008, February 2009, Euro Area Statistics, Bilateral Exchange Rates, http://laborsta.ilo.org/, 21.02.2009. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B8 Wages in Manufaturing, Slovakia, http://laborsta.ilo.org/STP/do, 21.02.2009
 6. European Central Bank, Monthly Bulletin Maj 2004, April 2005, Oktober 2005, April 2006, Oktober 2006, April 2007, Oktober 2007, Januar 2008, April 2008, Oktober 2008, February 2009, Euro Area Statistics, Bilateral Exchange Rates, http://laborsta.ilo.org, data dostępu 21.02.2009.
 7. European Central Bank, Monthly Bulletin October 2004, February 2009, Euro Area Statistics, Bilateral Exchange Rates, http://www. ecb.int/ pub/mb/html/index.en.html, 18.02.2009.
 8. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B8 Wages in Manufaturing, Poland, http://laborsta.ilo.org/STP/do, 21.02.2009
 9. European Central Bank, Monthly Bulletin, Oktober 2008, February 2009, Euro Area Statistics, Bilateral Exchange Rates, http://laborsta. ilo.org/, 21.02.2009.
 10. Eurostat, Home Page, Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Insgesamt, ec.europa.eu/eurostat/, 18.02.2009.
 11. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B4 Unemployment, general level, Poland, http://laborsta.ilo.org/STP/do, data dostępu 20.02.2009.
 12. GUS, Home Page, Miesięczne informacje o bezrobociu w Polsce, Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, http://www.stat.gov.pl/, data dostępu 22.02.2009.
 13. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B4 Unemployment, general level, Hungary, http://laborsta.ilo.org/STP/do, data dostępu 20.02.2009.
 14. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, B4 Unemployment, general level, Slovakia, http://laborsta.ilo.org/STP/do, data dostępu 20.02.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu