BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białous Krzysztof (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych w warunkach kryzysu finansowego
Investment Funds Management Companies Activity During Global Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 219-229
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys finansowy, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Fundusze inwestycyjne, Instytucje finansowe
Financial crisis, Investment fund companies, Investment funds, Financial institutions
Note
summ.
Abstract
Ogromny wzrost zainteresowania inwestorów funduszami inwestycyjnymi, jaki można było obserwować w latach 2001-2007, oraz zyski istniejących wówczas towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), które z roku na rok wzrastały w niewyobrażalnym tempie, sprawiły, że coraz więcej podmiotów zdecydowało się na utworzenie własnego towarzystwa. Dotychczas licencję na zarządzanie funduszami otrzymywały TFI należące do dużych zagranicznych grup finansowych (bankowych lub ubezpieczeniowych) działających na rynku polskim, podczas gdy w ostatnich latach zaobserwowano tendencję tworzenia nowych towarzystw przez podmioty należące do instytucji finansowych działających w obrębie obrotu wierzytelnościami (np. Intrum Justitia TFI, Plejada TFI oraz Fincrea TFI) i rynku private equity (np. Copernicus Capital TFI, MCI Capital TFI, AKJ Investment TFI) oraz osoby prywatne związane z rynkiem zarządzania aktywami (jak np. Opera TFI, Investors TFI, Forum TFI oraz Amathus TFI). (fragment tekstu)

Dynamic growth of mutual funds industry at the Polish market had great impact to the financial situation of the investment funds management companies. Sudden break down of capital market caused by global financial crisis has forced all financial entities to look deeply in their financial situation and reduce all costs. The main purpose of this article is to present economic position of investment fund management companies at the Polish market and identify all threats connected with global crises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. T. Miziołek, Główne tendencje na rynku funduszy inwestycyjnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, S. Buczek, A. Fierla (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008
 2. http://www.izfa.pl/pl/fakty.php?number=4, 31.05.2009.
 3. G. Kościelniak, Fundusze powiernicze, Kantor Wydawniczy Zakamczyce, Kraków 1998
 4. W. Nawrot, Exchange-traded funds (ETF). Nowe produkty na rynku funduszy inwestycyjnych, CeDeWu, Warszawa 2007
 5. S. Buczek, Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne - pierwsze starcie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
 6. K. Gabryelczyk, Fundusze inwestycyjne, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 7. Ustawa z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych, DzU, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
 8. M. Buszko, Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych a rozwój instytucji zbiorowego inwestowania Polsce, w: Rynki kapitałowe, W. Bień (red.), Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005
 9. T. Miziołek, Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w: Finanse - Rynki finansowe - Ubezpieczenia nr 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 389, WNUS, Szczecin 2004
 10. Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2002 roku, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.
 11. Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych w 2007 roku, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, 31.05.2009
 12. Informacja o sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych na koniec 2001 roku oraz na koniec I półrocza 2002 roku, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, www.knf.gov.pl, 31.05.2009
 13. Sytuacja finansowa towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2007 r. i w I półroczu 2008 r., Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl, 31.05.2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu