BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojnowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Guga Justyna (Politechnika Wrocławska)
Title
Analiza działalności banków giełdowych w Polsce
The Analysis of the Stock Exchange Banks' Activity in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 231-241, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość, Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy
Banking, Stock market companies, Capital market
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Banki mają istotne duże znaczenie dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, co wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, najważniejsze indeksy GPW zależą od notowań banków. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że PKO BP SA oraz Pekao SA są na czele listy największych pod względem wielkości aktywów i najbardziej płynnych spółek. Razem stanowią prawie 30% indeksu WIG20. Wszystkie zaś banki uczestniczące w indeksie WIG20 (PKO BP, Pekao, BZ WBK, BRE Bank, Getin Holding) stanowią ok. 35% tego indeksu. Po drugie, banki są głównym obiektem zainteresowań inwestorów zagranicznych. Analizie zostaną poddane banki wchodzące w skład indeksu WIG-Banki3. Jest to subindeks sektorowy indeksu WIG obliczany od 31 grudnia1998 roku. (fragment tekstu)

The object of this article is an analysis and valuation one of the most intensive developing sector of polish economy which is a banking sector. The size of banks' assets and their share in GDP and capitalization determine that they are an important participant of the capital market. The banks operating on Warsaw Stock Exchange were explored. Their position on Stock Exchange and their financial results were valuated. The research period is years between 2003-2008 (before the financial crisis) just to verify the stability of banks in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm (12.05.2009).
 2. http://www.gpw.pl/zrodla/gpw/spws/portfele/wig20_pl.htm (12.05.2009).
 3. E. Ostrowska, Banki na rynkach kapitałowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 4. Z. Dobosiewicz, Bankowość, PWE, Warszawa 2005
 5. www.gpw.pl (7.04.2009)
 6. A. Bojnowska, J. Guga, Atrakcyjność akcji banków giełdowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 24
 7. E. Ostrowska, Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005
 8. M. Capiga, H. Ogrodnik, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2007
 9. W. Cwynar, W. Patena, Podręcznik do bankowości. Rynki, regulacje, usługi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 10. http://www.lex.com.pl/czasopisma/mrif/wyb_bank.html (4.05.2009)
 11. http://www.inwestycje.pl/gpw/notowania_gieldowe, 8.04.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu