BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bojnowska Agnieszka (Politechnika Wrocławska), Guga Justyna (Politechnika Wrocławska)
Title
Atrakcyjność akcji banków giełdowych w Polsce
The Attractiveness of Banks' Exchange Stocks in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 243-254, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Spółki giełdowe, Akcje, Stopa zwrotu akcji, Inwestycje finansowe
Stock market companies, Shares, Stock rate of returns, Financial investment
Note
summ.
Abstract
Prezentowane rozważania są kontynuacją treści przedstawionych w artykule Analiza działalności banków giełdowych w Polsce. Przedmiotem artykułu jest pogłębiona analiza efektywności dokonana pod kątem jednej z trzech grup kryteriów służących ocenie banków notowanych na rynku giełdowym1 - atrakcyjności akcji banków i ich portfeli inwestycyjnych.(fragment tekstu)

This article shows efficiency evaluation of banking sector in Poland. The valuation is led out the research of rates of banks' exchange stocks. Profitability of banks' stocks is analyzed and market-,specific-, complete- risks of stocks is executed. The results of research of yields and market risks are used to prepare risk-income map. The next stage is to calculate the consistent measurements of stocks efficiency, which make possible the quantification of risks and yields in one value at the same time. The banks operating on Warsaw Stock Exchange between years 2003-2008 were explored. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Ostrowska, Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005
  2. E. Ostrowska, Rynek kapitałowy, PWE, Warszawa 2007
  3. Roczników giełdowe ( za lata 2003-2008.)
  4. W. Tarczyński, Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, cz.II, Placet, Warszawa 1997
  5. M. Blaug, Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
  6. Szyszka, Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003
  7. Pieniądz i rynek. Z prac młodych ekonomistów, Zeszyt nr 2, K. Marchewka-Bartkowiak (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu