BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bernacki Dariusz (Akademia Morska w Szczecinie)
Title
Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne rozwoju polskich portów morskich
Economic and Organization Conditions of Polish Seaports Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 121-149, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Rozwój, Porty morskie
Development, Seaports
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części opracowania dokonano syntetycznej oceny polskiego sektora usług portowych od strony efektywnej i potencjalnej produkcji portowej, w drugiej części wskazano na wybrane uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne rozwoju polskich portów morskich.(fragment tekstu)

Polish ports constitute an important element of national transportation system. In the last decade ports have experienced some favorable transitions in port infrastructure and capacity, also with profound development of container terminals. The first part of the paper was devoted to economic estimation of port industry market structures and port labor restructuring. Investments and its structure, role of private (foreign investors included) and public sectors was elaborated followed by the analysis of port industry economic performance (sales, profit margin, value added). In the second part of the paper some economic and organization conditions of ports development were reviewed. Economic consequences of vertical transport integration, namely emerging transport and supply chains, on port operations were outlined. Asymmetry in benefits and costs of port development was discussed also abilities of the port itself to affect on demand for port services. Hinterland transport and its deregulation as important reasons for efficient transport chains and Polish ports development were outlined.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 2. Bernacki D., Rozwój działalności gospodarczej w polskich portach morskich, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 3. Bernacki D., Przemiany w polskiej gospodarce morskiej, w: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, H. Salmonowicz (red.), Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.
 4. Bernacki D., Polska gospodarka morska po przemianach, w: Polska gospodarka morska. Restrukturyzacja. Konkurencyjność. Funkcjonowanie. Rozwój, H. Salmonowicz (red.), Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2010.
 5. Bernacki D., Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce morskiej, w: Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego-programy i rzeczywistość, H. Klimek, J. Dąbrowski (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 6. Bernacki D., Model analizy gospodarczego znaczenia portów morskich dla otoczenia, w: Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin - Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenie, J. Hozer (red.), Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2011.
 7. Borkowski M., Od lądu - gorzej, "Namiary na Morze i Handel" 2010, nr 10.
 8. Button K.J., Transport Economics, Heinemann Educational Books Ltd., London 1982.
 9. Grzelakowski A.S., Korzyści i koszty zewnętrzne funkcjonowania i rozwoju portów morskich. Analiza skutków ich oddziaływania na otoczenie (aspekty metodologiczne), w: Wpływ portów morskich na funkcjonowanie i rozwój otoczenia, K. Chwesiuk (red.), Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2005.
 10. Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 11. Huybrecht M., Meersman H., Van de Voorde E., Van Hooydonk E.,Verbeke A., Wilkelmans W., Port Competitiveness. An Economic And Legal Analysis of the Factors Determining the Competitiveness of Seaports, De Boeck, Antwerpia 2002.
 12. Macario R., Viegas J., Bottlenecks of Efficiency And the Development of Port Business, w: Future Challenges For the Port and Shipping Sector, H. Meersman, E.Van de Voorde, T. Vanelslander (red.), Informa, London 2009.
 13. Musso E., Ghiara H., The Economic Port Landscape. From Traffic to Re-maritimisation, Konferencja naukowa "Transfromaciones del paisaje portuario contempronaco", Las Palmas Grand Canaria 2009.
 14. Musso E., Future Developments in Ports, w: Future Challenges For the Port and Shipping Sector, H. Meersman, E. Van de Voorde, T. Vanelslander (red.), Informa, London 2009.
 15. Notteboom T., The Relationships Between Seaports And the Intermodal Hinterland in Light of the Global Supply Chains. European Challenges, Joint Research Transport Centre OECD/ITF, Discussion Paper 2008-10, Paris 2008.
 16. Port Competition and Hinterland Connections. Summary and conclusions, Joint Transport Research Centre OECD/ITF, Discussion paper no 2008-19, Paris 2008.
 17. Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin - Świnoujście do 12,5 m, praca zbiorowa, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych, Szczecin 2010.
 18. Próchnicki L., Makroekonomia- zrozumieć gospodarkę, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Szczecińskim, Szczecin 1993.
 19. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 20. Tarski I., Czynnik czasu w procesie transportowym, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1976 .
 21. Roczniki Gospodarki Morskiej, GUS, Warszawa-Szczecin 2002-2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu