BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaup Magdalena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Chmielewska-Przybysz Maja (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ rozwiązań logistycznych na funkcjonowanie terminali kontenerowych w polskich portach morskich
Impact of Logistics Solutions on the Functioning of Container Terminals in Polish Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 151-160, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Terminale intermodalne, Konteneryzacja, Logistyka, Porty morskie
Intermodal terminals, Containerization, Logistics, Seaports
Note
summ.
Abstract
Czynnikiem pozostającym poza bezpośrednim oddziaływaniem zarządców portów są również uwarunkowanie środowiskowe. Uwarunkowania te można traktować w sposób szeroki, w którym pod uwagę należy brać tak zwane warunki środowiskowe (naturalne cechy środowiska lokalizacji portu), oraz wąski, w którym podstawowym obszarem zainteresowania są regulacje dotyczące oddziaływania portu na środowisko. Działalność portowa generuje bowiem wiele negatywnych efektów zewnętrznych, których skalę należy ograniczać poprzez implementacje odpowiednich przepisów i porozumień. Co więcej, tworzenie takich formalnych ram działalności portowej odbywa się zarówno na poziomie regionalnym, krajowym, bałtyckim, europejskim, jak i światowym.(fragment tekstu)

The main area of interest of the Polish seaports authorities is a port development. These challenge could be implemented by intensive development (activation of seaports operation on the basis of existing infrastructure) or extensive progress (new infrastructural investments). One of the crucial restriction of contemporary seaports development are environmental issues. Limitation of the negative influence of the transport system in Europe is a crucial element of EU common transport policy. For that reason, the development process of seaports is related on the specific rules, agreements or conventions (e.g. Natura 2000, Helcom, Marpol). It could be stated that the environmental protection limits the tempo of seaports growth and making the investments more and more expensive. On the other hand, the maritime transport and the seaports are an environmental - friendly alternative for European transport. So, the huge support by activities and initiatives like SSS, MoS or Marco Polo is contributed to these part of transport market.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bensalhia J., All systems go, "Portstrategy" 2011, nr 2 (1030), s. 41-43.
  2. Podręcznik użytkownika Systemu TOS - SM Tideworks/Mainsail BCT.
  3. Sieński J., Tłok w porcie gdańskim, "Polska. Dziennik Bałtycki" 2011, nr 67 (20180), s. 18.
  4. Stareńczak P.B., Nowe rekordy, "Nasze Morze" 2011, nr 6.
  5. Trochymiak B., Morskie terminale kontenerowe stają się podstawą globalnych łańcuchów logistycznych, "Gazeta Prawna. Morskie terminale kontenerowe" 2008, nr 104 (2226), s. 1.
  6. http://portszczecin.deutschebahn.com
  7. www.portalmorski.pl
  8. www.portgdansk.pl
  9. www.port.gdynia.pl
  10. www.tideworks.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu