BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grykień Stanisław (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Gospodarka leśna w powiecie kłodzkim z uwzględnieniem unijnych programów wspierających zalesienia gruntów rolnych
Forest Economy in the Kłodzko Poviat in Relating to EU Programs Supporting Afforestation of Post-Arable Land
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 75-85, rys., bibliogr. 9 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Gospodarka leśna, Zalesianie gruntów rolnych, Programy UE
Forest economy, Afforestation of agricultural land, EU programme
Note
summ., streszcz.
Country
Region kłodzki
Kłodzko region
Abstract
Artykuł prezentuje gospodarkę leśną w powiecie kłodzkim, przedstawioną na tle historii regionu oraz w kontekście programów unijnych wspierających zalesienia gruntów rolnych. Powiat kłodzki zlokalizowany jest w Sudetach Środkowych, w mezoregionie Gór Stołowych i Gór Bystrzyckich. Pozytywną cechą powiatu jest wysoki procent zalesienia, który wynosi 42,7%. Należy on do najbardziej zalesionych powiatów w Polsce (wskaźnik dla Polski - 29%). (abstrakt oryginalny)

The paper presents afforestation of post-arable land in Kłodzko Poviat in the light of national strategic plan for rural development. The Kłodzko Poviat is located in the Central Sudety Mountains, in the Stołowe and Bystrzyckie Mountains mezoregion. An advantage of the Kłodzko Poviat is high percentage of forests in the whole area, which is around 42.2%. This located Kłodzko between the most forested areas in Poland (the average for Poland is 28%). The overall area of Kłodzko Poviat is 164,337 ha, out of which 70,474 ha is taken by forests. The afforestation is the main form of managing the poor arable lands. Forest economy is spatially and functionally connected with rural economy. That is why the afforestation will cause, apart from the increase of forest percentage, also and increase of the combined forest and traditional agriculture farms. They should help to decrease the risk of financial trouble when running the farms. The afforestations introduced onto arable lands should be integrated with the introduction of ecological farming. The works by afforestation and then keeping the growing forest in order can be a source of gaining new experiences, and can help to increase the land usage structure and the local environmental conditions. It can be also a source of income of the owner. Furthermore, it will allow: strengthening of the valuable natural areas and structures, counteracting the soil degradation processes, the improvement of the topoclimatic conditions, improvement of the recreational function, the increase in wood production, utilization of the polluted and degraded soils, including those damaged by floods. Data used in the paper was obtain in the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in Klodzko. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czarnecka J., 2003a, Historia gospodarcza a stan lasów, [w:] I. Pielak (red.), Sudety, Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Lublin, s. 250-255.
  2. Czarnecka J., 2003b, Park Narodowy Gór Stołowych, [w:] I. Pielak (red.), Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Sklodowskiej, Lublin, s. 197-201.
  3. Grykień S., Staddon C., 2006, The meaning of the forests in the Kłodzko Poviat economy, [w:] S. Grykień, W. Hasiński (red), Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 12, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 141-150.
  4. Motak M., 2000, Sudety część wschodnia, Pascal, Bielsko-Biała.
  5. Ocena stanu środowiska w powiecie kłodzkim w 2003, Starostwo Powiatowe, Kłodzko, 2004.
  6. Sobolewski W., 2003, Baza surowcowa i rozwój przemysłu, [w:] I. Pielak (red.), Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 246-250.
  7. Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015, 2008, Kłodzko.
  8. Województwo Dolnośląskie 2008 - podregiony, powiaty, gminy. Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
  9. Zgorzelski M., 2002, Turystyka w Parku Narodowym "Gór Stołowych", [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny - zagospodarowanie - konflikty - zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 231-238.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu