BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich
Spatial Differentiation of the Technical Infrastructure in Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 131-140, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Infrastruktura techniczna, Zróżnicowanie przestrzenne, Obszary wiejskie, Rozwój lokalny
Technical infrastructure, Spatial differentiation, Rural areas, Local development
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule w oparciu o wybrane wskaźniki przedstawiono poziom rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich. Określono również aspekty społeczno-gospodarcze jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the level of the technical infrastructure development in rural areas, showing significant disproportion which depends on their localization. The following elements of the technical infrastructure were taken into account during analysis: water supply systems, sewerage systems, gas system, improved roads, processed sewage. Statistical material from years 2000-2007 was used for calculations. The material came from the Regional Data Bank of the Central Statistical Office. In the light of the presented analysis infrastructure development is undoubtedly shown as the key element of the activation factors in rural areas development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K., 2002, Infrastruktura publiczna jako kategoria ekonomiczna, Ekonomista, 1, Warszawa, s. 127-140
  2. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, 4, Warszawa, s. 67-93.
  3. Grabiński T., Wydmus S., Zeliaś A., 1989, Metody badań geograficzno-osadniczych, PWN, Warszawa.
  4. Kołodziejczyk D., 2009, Fundusze unijne w budżecie samorządu terytorialnego, [w:] J. Sokołowski (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, t. 2, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław, s. 111-119.
  5. Ratajczak M., 1990, Infrastruktura a międzynarodowa współpraca gospodarcza w Europie, Książka i Wiedza, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu