BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziorowska Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wartość zagrożona i warunkowa wartość zagrożona - zastosowanie teorii wartości ekstremalnych
Value at Risk, Conditional Value at Risk - An Application Of Extreme Value Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 277-291, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza finansowa, Rozkład Pareta
Capital market, Financial analysis, Pareto distribution
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zdarzenia ekstremalne zachodzą w wielu obszarach związanych z zarządzaniem ryzykiem. Czy rozpatrujemy ryzyko kredytowe, ubezpieczeniowe, operacyjne lub rynkowe, jednym z najistotniejszych zadań menedżerów staje się wykorzystanie metod zarządzania ryzykiem, które pozwalają modelować rzadkie, ale groźne wydarzenia. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że wartości VaR są wyższe niż dla klasycznych metod estymacji. Zastosowanie zróżnicowanych metod szacowania VaR jest korzystniejsze dla banków oraz instytucji finansowych zarówno w Europie, jak i na świecie. Wydaje się, że teoria wartości ekstremalnych może okazać się skuteczniejszym narzędziem do szacowania ryzyka.(abstrakt oryginalny)

Extreme event risk is present in all areas of risk management. Whether we are concerned with market, credit, operational or insurance risk, one of the challenges to the risk manager is to implement risk management models which allow for rare but dangerous events, and permit the measurement of their consequences. The article presents estimation results of Generalized Pareto Distribution and its application to Value at Risk. We study the daily return distributions for ten stocks of Warsaw Stock Exchange. In this paper we show that estimation of Value at Risk is better for 5% threshold. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Balkema A., de Haan L. [1974], Residual Life Time at Great Age, "Annals of Probability", Vol. 2.
  2. Dowd K. [2002], Measuring Market Risk, John Wiley & Sons, England.
  3. Fisher R.A., Tippett H.C. [1928], Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Largest and Smallest Member of a Sample, "Proceedings of the Cambridge Philosophical Society", Vol. 24.
  4. McNeil A.J. [1999], Extreme Value Theory for risk managers, Mimeo ETZH Zentrum, Zurich.
  5. McNeil A.J., Frey R., Embrechts P. [2005], Quantitative Risk Management, Princeton University Press, New Jersey.
  6. Trzpiot G. [2010], Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu