BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Andrzej (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Fundusze kapitału podwyższonego ryzyka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Private Equity and Venture Capital Funds in the Countries of Central and Eastern Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 293-307, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy
Capital market
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa, aby w sposób niezakłócony mogły prowadzić działalność gospodarczą, muszą być wyposażone w odpowiednią wielkość kapitału. Pozostawiony do dyspozycji przedsiębiorstwa kapitał powinien zostać wykorzystany w sposób optymalny. Zakres artykułu obejmuje rozważania, które koncentrują się wokół zagadnienia, jakim jest kapitał podwyższonego ryzyka. W pracy dokonano analizy rynku kapitału podwyższonego ryzyka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto poddano ocenie stan oraz potencjał rozwoju polskiego rynku private equity oraz venture capital.(abstrakt oryginalny)

Corporations, in order to be able to run business activities, must be provided with enough capital. The capital at the disposal of the company needs to be used in the best possible way. The article focuses on the notion of the private equity and venture capital market. The text analyses the private equity and venture capital market in the Central and East European countries. Moreover, the condition and the potential of the Polish private equity along with the venture capital is evaluated in the article. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. CEES [2010], Central and Eastern Europe Statistic 2010, An EVCA Special Paper, Edited by the EVCA Central and Eastern Europe Task Force, EVCA, PEREP_Analytics, Belgium, July 2011, www.evca.eu.
 2. EVCA [2011], European Private Equity and Venture Capital Association, European Private Equity Activity Review, PEREP_Analytics, Belgium, Yearbook 2011, www.evca.eu.
 3. Kornasiewicz A. [2004], Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 4. Panfil M. (red.) [2008], Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa - studia przypadków, Difin, Warszawa.
 5. Pietraszewski M. [2007], Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2007.
 6. Rogoziński S. [2011], Venture capital a gospodarka, "Miesięcznik Kapitałowy", nr 2.
 7. Sobańska K., Sieradzan P. [2004], Inwestycje private equity / venture capital, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 8. Świderska J. [2008], Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie inowacyjnych MSP, Difin, Warszawa.
 9. Węcławski J. [1997], Venture Capital nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Wrzesiński M. [2008], Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 11. Zasępa P. [2010], Venture capital - sposoby dezinwestycji, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu