BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puławski Mieczysław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Koszt pierwszej oferty publicznej na rynku akcji w Polsce w latach 2008-2012
The Cost of an Initial Public Offering on the Stock Exchange in Poland in 2008-2012
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 435-447, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Giełda, Akcje
Capital market, Stock market, Stock exchange, Shares
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem analizy zawartej w artykule są koszty poniesione przez wybraną grupę kilkudziesięciu spółek w związku z przeprowadzaniem pierwszej oferty publicznej akcji w Polsce w latach 2008-2012. Koszty zostały podzielone na dwie kategorie: koszty bezpośrednie, w miarę przewidywalne i względnie stałe, zależne głównie od wartości oferty i jej skomplikowania, oraz koszty pośrednie wynikające przede wszystkim z kosztu niedowartościowania IPO. Przeanalizowano poszczególne składowe kosztów dla poszczególnych spółek, a następnie wyniki uśredniono dla całej badanej populacji. Badanie potwierdza intuicyjny wniosek, że zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie w znaczącej mierze zależą od stanu koniunktury na giełdowym rynku akcji.(abstrakt oryginalny)

This article has been devoted to the analysis of the costs of IPO borne by companies - domestic ones in great majority - having their debut on Warsaw Stock Exchange (WSE) between January 2008 and December 2012. The analysis covered seventy six companies which carried out public subscription for shares and, consequently, introduced them into trading on the WSE. The author pointed to total costs of new issues, relative costs of issues, the average cost of subscription for one share covered by subscription as well as economic costs as the costs of the possible undervaluation of IPO. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fabozzi F., Modigliani F. [1995], Capital Markets Institutions and Instruments, New Jersey.
  2. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
  3. www.bankier.pl.
  4. www.gpw.pl.
  5. www.gpwinfostrefa.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu