BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fuzje i przejęcia a ich wpływ na rozwój sektora telekomunikacyjnego
Mergers and Acquisitions' Impact on the Development of Telecommunication Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 281-291, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Fuzje i przejęcia, Telekomunikacja, Rynek telekomunikacyjny
Mergers and acquisitions, Telecommunication, Telecommunication market
Note
summ.
Abstract
Czy gospodarka rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach pracę nad ich rozwojem, zdobywaniem rynku, dążeniem do pomnażania zysku, wzrostem swojej wartości itp.? Drogi obierane przez przedsiębiorstwa do zrealizowania powyższych celów są różnorodne. Jedna z nich została zaprezentowana w niniejszym artykule. Przedstawia on przejęcia przedsiębiorstw na przykładzie sektora telekomunikacyjnego. Artykuł ma na celu wskazanie, na ile przedsiębiorstwa samodzielnie dążą do przejęć na rynku, a na ile jest to napędzane przez politykę państwa. Należy w tym miejscu podkreślić, że panujący na świecie kryzys finansowy doprowadził do tego, że wiele państw np. Europy Zachodniej dokonało dotacji dla spółek prywatnych. Czy Polska jest również skłonna do tak daleko posuniętej ingerencji w działalność spółek prywatnych? (fragment tekstu)

Article is intended to provide the discussion about how much of companies' activity is dedicated to seek an acquisitions in the market vs. how much of their performance is driven by public policy. It should be stressed here that the situation on world financial crisis impose many governments of Western Europe and USA as well, to made the transfer of money to private companies. Is Poland is willing to so far-reaching interference with the activities of private companies?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Helin, K. Zorde, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998
 2. P.J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania, PWN, Warszawa 2000
 3. S.F. Reed, L.A. Reed, The Art of M&A. A Merger and Acquisitions Buyout Guide, Irwin, New York 1995, s. 4, za: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, W. Frąckowiak (red.), PWE, Warszawa 2009
 4. R. Sasiak, Fuzje i przejęcia spółek publicznych, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000
 5. Leksykon prywatyzacji, wyd. II rozsz., PWE, Warszawa 1998
 6. Słownik wyrazów obcych, E. Sobol (red.), PWN, Warszawa 2002
 7. A. Herdan, Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw, w: Fuzje i przejęcia. Wybrane aspekty, A. Herdan (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków 2008
 8. W. Frąckowiak, M. Lewandowski, Transakcje kupna i sprzedaży przedsiębiorstw. Rynek kontroli w: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, W.Frąckowiak (red)
 9. J.C. Hook, Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, Liber, Warszawa 2002
 10. H. Johnson, Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Liber, Warszawa 2000
 11. Y.L. Doz, G. Hamel, Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Helion, Gliwice 2006
 12. Rynek fuzji i przejęć - gwałtowne zmiany, http://www.egospodarka.pl/39680
 13. Rynek-fuzji-i-przejecgwaltowne-zmiany,1,39,1.html (15.04.2009).
 14. Kryzys na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed spółkami opracowanie PricewaterhouseCoopers,Dealogic, Dealwatch na podstawie danych Reuters, www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2009/raport-kryzysowy.pdf
 15. www.pwc.com/pl/M&A_Survey; www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2004/ma_survey_2003_country.pdf
 16. http://lodz.biznespolska.pl/fi les/reports/ma_survey_poland.pdf
 17. http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2006/fuzje_cee_survey_pl.pdf
 18. http://www.pwc.com/pl/pol/inssol/publ/2007/cee_ma_raport_krajowy_2007.pdf.
 19. E. Konarzewski, T. Kulisiewicz, G. Bernatek, Czy należy regulować rynek telekomunikacyjny w dobie globalnego kryzysu gospodarczego?, http://www.egospodarka.pl/38853,Rynek-telekomunikacyjny-regulacjea-kryzys,1,39,1.html, marzec 2009
 20. R. Anam, Firmy a rynek telekomunikacyjny 2008 w: eGospodarka.pl.
 21. www.uke.gov.pl.
 22. A. Koper, Rynek fuzji i przejęć w drugim półroczu może się ożywić, w: http://www.ey.com/PL/pl/Newsroom/PR-activities/Articles/Media09_TAS_Rynek-fuzji-i-przejec-w-drugim-polroczu-moze-sie-ozywic,Parkiet (6.07.2009)
 23. Fuzje pod kontrolą w: http://www.inwestycje.pl/fuzje_przejecia/fuzje_pod_kontrola;51901;0.html; źródło UOKiK, (5.03.2009)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu