BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsowska Magdalena K. (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku)
Title
Miejsce logistyki w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
The Position of Logistics in Value Based Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 293-299
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Logistyka
Enterprise value, Creating company's value, Logistics
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa to, jak powszechnie wiadomo, współczesny, dominujący sposób zarządzania, stosowany w wiodących spółkach kapitałowych na wszystkich kontynentach. Zawiera on zasady, propozycje i rozwiązania w zakresie podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji, mających na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa nie oznacza przy tym zwiększania korzyści wyłącznie akcjonariuszy. Polega ono na wielowymiarowym ukierunkowaniu na pomnażanie korzyści wszystkich grup interesów, by wzmacniali pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Trzeba jednak dodać, że między samymi interesariuszami oraz między nimi a przedsiębiorstwem występuje zazwyczaj konflikt interesów. Źródłem konfliktu jest chęć przejęcia jak największej wartości przez poszczególnych interesariuszy. (fragment tekstu)

The subject of the present scientific description is logistical conditions of value based managements. As a value of destination was taken into consideration economic value added. In the first part was introduced the impact of logistical actions and solutions on operative factors forming the value of enterprise. In the second part were presented the possibilities of the influence of logistics on financial aspects of value Based Management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Szablewski, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2006 nr 1
 2. R. Polaczek, Weryfikacja "rozetki" wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Kompanii Piwowarskiej, w: Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008
 3. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 4. J. Ostaszewski, T. Cicirko, K. Kreczmańska-Gigol, P. Russel, Finanse spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2009
 5. G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. J. Ostaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 6. Terminology in Logistics. Terms and Definitions, Edition May 2005, European Logistics Association, Brussels 2005
 7. M. Sołtysik, Rozwój koncepcji logistyki, w: Logistyka, D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009
 8. E. Rudawska, Pracownicy i klienci a wartość przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 3
 9. B. Dobiegała-Korona, Wartość klienta czy wartość dla klienta? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1
 10. D. Kempy, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001
 11. D. Kempy, Obsługa logistyczna, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2008
 12. P. Borkowski, Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008
 13. E. Gołembska, Nowe paradygmaty w rozwoju logistyki międzynarodowej w: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej. E. Gołembska, M. Szuster (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008
 14. Słownik terminologii logistycznej. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 15. Z. Sarjusz-Wolski, Cz. Skowronek, Logistyka. Poradnik praktyczny, CIM, Warszawa 1995
 16. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006
 17. P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole 2008
 18. T. Kochański, Logistyka skuteczna, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 2
 19. G. Michalski, Finansowa efektywność inwestycji w kapitał pracujący netto przedsiębiorstwa w: Wartość jako kryterium efektywności, T. Dudycz (red.), Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008
 20. H.Ch. Pfohl, Finansowe aspekty łańcucha dostaw: zorientowanie na koszt a wartość w logistyce, w: Najlepsze praktyki w logistyce. T. Janiak (red.), Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006
 21. C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 22. M.K. Gąsowska, Logistyczne aspekty kształtowania kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. J. Ostaszewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009
 23. H. Brdulak, Outsourcing - strategiczny wybór metody funkcjonowania na rynku, "Logistyka" 2004, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu