BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska)
Title
Innowacyjność i wartość przedsiębiorstw
Innovativeness and Valuation of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 301-310, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Innowacyjność staje się niezbędnym warunkiem istnienia i rozwoju przedsiębiorstw. Dzięki innowacjom2 przedsiębiorstwa zwiększają swoją konkurencyjność, którą w warunkach globalizującej się gospodarki coraz trudniej jest zachować. Konkurencyjność zachowują te przedsiębiorstwa, które mają odpowiednie zasoby3 umożliwiające generowanie atrakcyjnej oferty rynkowej4. Atrakcyjność oferty zależy od stosunku wartości oferty postrzeganej przez potencjalnych klientów do całkowitych kosztów jej nabycia. Wzrasta ona wraz ze wzrostem nadwyżki wartości oferty nad jej całkowitymi kosztami. (fragment tekstu)

Increase in company's value needs systematic introducing of innovations. These innovations should assure a proper level of advantages for clients, customers and owners. These advantages may be higher in situations where technological innovations are connected with innovations in value. Innovations introducing by majority of the Polish companies are not generally innovations in value. In most cases they emulate solutions applied earlier in other companies (domestic or foreign). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2002
  2. F. Krawiec, Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005
  3. M. Łada, Wartość dla klienta w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48
  4. J. Bąk, P. Stach, Zadowolenie klienta z jakości obsługi w urzędzie - propozycja i ocena skali pomiarowej, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 4
  5. J. Kołczyński, Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, w: A. Szablewski, R. Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005
  6. B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Difin, Warszawa 2006
  7. H. Simon, Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
  8. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
  9. E. Wojnicka, P. Klimczak, Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i w regionach, w: Innowacyjność 2008, A. Żołnierski (red.), PARP, Warszawa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu