BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Błażej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu na GPW w latach 1999-2008
Month Anomalies on the WSE in 1999-2008
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 311-319, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu akcji, Indeks giełdowy
Capital market, Stock rate of returns, Stock market indexes
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, jest próba odpowiedzi na pytanie, czy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie występują miesięczne anomalie w rozkładzie stóp zwrotu. Przedstawione wyniki stanowią część szerszych prac badawczych autora nad hipotezą efektywności informacyjnej (Effcient Market Hipothesis) warszawskiego parkietu.(fragment tekstu)

The primary goal of the presented research is verification of the occurrence of January effect on the Warsaw Stock Exchange. The results of the analysis point out that the rate of returns in January are higher than the rate observed in other months. Actually, the high mean of return rates from investments in January is due to 2-4 abnormal returns. The analyzed hypothesis, according to which the higher returns in January should considerably concern small stock firms, does not work for the WSE. It is worth noting that the returns from investments in share from SWIG80 are higher in February than in other months. This might contribute to a further discussion on the efficiency of Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Szyszka, Efektywność rynku kapitałowego, a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, w: Rynek pieniężny i kapitałowy W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2000
  2. K.E. Easterday, P.K. Sen, J.A. Stephan, The persistence of the small firm/January effect: Is it consistent with investors' learning and arbitrage efforts?, "The Quarterly Review of Economics and Finance", 12 July 2008
  3. S. Buczek, Efektywności informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu