BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Posadzińska Iwona (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Wizerunek przedsiębiorstwa jako determinanta wzrostu wartości
Image of Enterprise as Determinant of Growth of Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 321-329, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Wartość przedsiębiorstwa
Company image, Public relations, Enterprise value
Note
summ.
Abstract
Pozytywny wizerunek firmy odgrywa pierwszoplanową rolę we współczesnej praktyce gospodarczej. Przede wszystkim jest jednym z kluczowych czynników, które potencjalny klient bierze pod uwagę przy wyborze towaru lub usługi. Dobre wrażenie, jakie dana firma (marka, pro dukt) pozostawia w świadomości konsumenta, przesądza o jego powodzeniu na rynku. Wizerunek stanowi konkretny składnik wartości firmy, wypracowany nie tylko przez pracowników, lecz także klientów, inwestorów oraz wszystkie grupy otoczenia określone mianem społeczeństwa. Konsekwentne budowanie wizerunku wymaga zmagania się z przeszłymi i teraźniejszymi problemami po to, aby uzyskać właściwy obraz w przyszłości. Podstawowe znaczenie odgrywają tu wiarygodność, niezawodność, zaufanie i odpowiedzialność. Przedsiębiorstwo, które najszybciej dotrze do klienta, zdobywając jego zaufanie i oferując produkty na pożądanym poziomie, ma największą szansę umocnienia swojej pozycji na rynku. Zrozumienie znaczenia, jakie dla otoczenia ma pozytywny wizerunek w odbiorze społecznym, w dużej mierze decyduje o reputacji przedsiębiorstwa w oczach osób czy instytucji, które wchodzą z nim w relacje. (fragment tekstu)

The article contains the analysis of process and the formative the image of enterprise factors. It the influence of building positive reputation by influence on workers was considered was, investors, customers as well as local community. Large meaning has conduct in critical situations. The enterprise can use with strategy intensive passing on its subject information or alternative - the avoidance of publicity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Sznajder, Sztuka promocji, czyli jak najlepiej zaprezentować siebie i swoja firmę, Businessman Book, Warszawa 1993
  2. Z. Żemle, Public Relations - kreowanie reputacji firmy, Poltext, Warszawa 1993
  3. K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R.A. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998
  4. T. Sztucki, Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, Placet, Warszawa 1999
  5. B. Ociepka, Public relatins w teorii i praktyce, Wydawnictwo UWr, Wrocław
  6. J. Tkaczyk, J. Rachwalska, Wszystko jest obrazem. Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" 1997, nr 5
  7. J. Krawulski, Public Relations (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2002
  8. A. Żbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005
  9. A. Szymańska, Public Relations - w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Oficyna Wydawnicza "Unimex", Wrocław 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu