BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romanowska Mirela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Controlling w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa (na przykładzie Budimex Dromex SA)
Controlling in the Optimization of Costs Borne by Enterprise (Quoting The Example of Budimex Dromex SA)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 331-342, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Optymalizacja kosztów, Controlling, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Cost optimization, Controlling, Enterprise management
Note
summ.
Company
Budimex SA
Abstract
W nowoczesnej gospodarce rynkowej zarządzanie przedsiębiorstwem bez względu na jego wielkość oznacza zarządzanie przyszłością, to zaś oznacza zarządzanie informacją. Nowatorską koncepcją zarządzania informacjami jest controlling - system zespołowego sterowania firmą, gdzie są przygotowane i przekazywane kierownictwu metody, modele oraz informacje zasilające planowanie i nadzorowanie realizacji zadań. Controlling zatem wspiera menedżerów w podejmowaniu szybkich decyzji przez kształtowanie wiarygodnego systemu informacji analitycznej. Jest ponadto funkcyjnym instrumentem zarządzania, urzeczywistniającym wszystkie funkcje zarządzania. Jego celem jest zwiększenie skuteczności i sprawności zarządzania oraz wzmocnienie dopasowania się do zmian zachodzących wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Controlling in an enterprise is aimed at creating the conditions in which the enterprise will be able to function in a long-perspective, develop, be subject to growth and generate profit. It supports managers in decision-making via shaping the reliable system of analytical information. The article presents the computer system for managing the construction, implemented by Budimex Dromex SA, that consists in cost control and pays special attention to the fact if the costs are borne in compliance with the budget. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Weber, Einführung in das Controlling, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995
  2. S. Olech, Zarys idei controllingu "Przegląd Organizacji" 1991, nr 6
  3. B.R. Kuc, Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2006
  4. J. Duraj, Pojęcie controllingu i jego miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, J. Duraj (red.), Wydawnictwo Naukowe "Novum", Płock-Łódź 2003
  5. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
  6. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  7. H. J. Vollmuth, Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2003
  8. Z. Leszczyński, T. Wnuk, Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu