BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiątkowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Wyznaczniki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polski - wyniki badań
Determinants of the Inflow of Foreign Direct Investment to Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 341-352, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Bariery inwestycji zagranicznych
Foreign investment, Direct investments, Foreign investment barriers
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach w wielkościach napływającego do Polski kapitału. Na tym tle przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez autora badań największych inwestorów zagranicznych, dotyczące postrzegania motywów i barier inwestowania w Polsce. (fragment tekstu)

The article present own author research of determinants of the inflow of foreign direct investment (FID) to Poland. The inflow of FDI present day is higher than it was past years. Reasons of this situation are positively changes of strengths and weakness of Polish economy. Generally foreign investors better talk about investing climate in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2003 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2004
  2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2009
  3. World Investment Report 2008, "Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge", New York and Geneva 2008
  4. Inwestorzy zagraniczni masowo wycofują się z Rosji, http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,69866,5624638,_FT___Inwestorzy_zagraniczni_masowo_wycofuja_sie_z.html, 31.05.2009
  5. E. Oziewicz, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), Gdańsk 1998
  6. P. Siemiątkowski, Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu